Minun työni – Tutustu vastaava työterveyshoitaja Anni-Maria Salmiseen ja hänen työhönsä

Miten sinusta tuli työterveyshoitaja?

Kipinä työterveyshoitajan työhön alkoi kannustavan ja työelämästä opintovapaalla olleen työterveyshoitajan toimesta, joka veti työterveyshuollon opintojakson ammattikorkeakoulussa. Konkreettinen harjoittelujakso sinetöi ajatuksen työskentelystä työikäisten parissa.

Työskenneltyäni lähihoitajana opintojen rinnalla ja myöhemmin sairaanhoitajana tiesin, että ennaltaehkäisevä työ on minulle luonnollisinta. Urani työterveyshoitajana alkoi yksityisellä lääkäriasemalla Savonlinnassa ja jatkui terveystalolaisena Ylä-Savon alueella. Toimin useammassa toimipisteessä, pienillä sivuasemilla sekä tehtaalla. Ensimmäisellä maatilakäynnillä seisoin pellon laidalla vaaleanpunaisessa toppatakissa ja leopardikuvioisissa kumisaappaissa. Työparini, pitkän linjan työterveyslääkäri, totesi ”Kylläpä, kyllä, eipähän tuo maha elikoita haitata, vua onneks nuita ei tiälä ole”. Jää oli humoristisesti rikottu ja mikä parhainta, muistelemme tätä aina ilolla, kun tapaamme. Moniammatillisessa tiimityössä on voimaa.

Työskentely pienillä sivutoimipaikoilla ja tehdasvastaanotolla kasvatti itsenäiseksi ja rohkeaksi työterveyshoitajaksi. Sain jo urapolkuni alussa hoidettavaksi haastavia yrityskokonaisuuksia, joka roihutti kokemaani kytevää paloa ja kasvatti ammatti-identiteettiä. Samalla ymmärsin, miten kaikesta työkokemuksesta on hyötyä. Tein vahvaa substanssityötä ja asetin jo varhain kunnianhimoisia tavoitteita uralleni. Kouluttauduin myös astma- ja allergiahoitajaksi ennen siirtymistä Kuopioon jatkamaan tarinaani.

Kerro lyhyesti jotain itsestäsi

Asun Kuopiossa avomiehen ja koiran kanssa. Kuvailisin itseäni avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi. Haluan jakaa positiivisuutta ympärilleni hymyllä ja pilkkeellä silmäkulmassa. Perhe ja ystävät ovat minulle erittäin tärkeitä ja toimivat myös työelämän vastapainona. Vapaa-aikani vietän liikkuen, sillä ulkoilu ja raikas ilma antavat energiaa arkeen. Innostun kilpailuhenkisenä persoonana myös kokeilemaan uusia lajeja. Uutena harrastuksena olen saanut houkuteltua puolison lavatanssikurssille, josko ensi kesänä saisi pukeutua kellohameeseen ja suunnata Pistohiekalle! Sunnuntaisin pyörii työporukan Padel-vuoro, joka toimii samalla myös nauruterapiana. Omaan myös rentoutumisen taidon, itseään ja kehoaan täytyy muistaa kuunnella. Kuuntelen äänikirjoja ja podcasteja sekä ajoittain haaveilen omasta pienestä maatilasta järven rannalla, jossa kasvattaisin lampaita ja ylämaannautoja.

Kerro meille, missä työskentelet ja mitä työhösi kuuluu?

Työskentelen vastaavana työterveyshoitajana eli lähiesihenkilönä Terveystalolla Kuopiossa ja Siilinjärvellä kolmessa eri toimipisteessä. Minulla on upea 22 työterveyshoitajan tiimi johdettavana, kenestä jokaisesta olen ylpeä ja kiitollinen. Suurikokoisen tiimin johtaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja etupainotteista suunnittelua. Tiimissäni on itseohjautuvia asiantuntijoita, avointa ja välitöntä kommunikointia ja avun saaminen on helppoa. Joskus pienellä ja oikea-aikaisella avulla, palautteen antamisella, kannustuksella ja kiitoksella asiantuntijat pääsevät työssään eteenpäin.

Tavoitteenani on luoda edellytykset työssä onnistumiseen ja ohjata työtä oikeaan suuntaan. Työviikkoni koostuu muun muassa yksilöiden kuukausi- ja kehityskeskusteluista, perehdytyksestä, asiakastapaamisista ja neuvotteluista, ammattiryhmäkohtaisista palavereista, tiedon jalkauttamisesta, työn suunnittelusta, kehitysideoista, sparrailusta, HR-asioista, dialogisista kohtaamisista ja raikuvasta naurusta. Tärkeintä on hyvä henki ja positiivinen vire, sillä se auttaa itseäni jaksamaan myös työn haasteiden parissa.

Mikä työssäsi on parasta? Mitä haasteita koet työssäsi olevan?

Työskentelen parhaimmillani paineen alla. Olen yhteen hiileen puhaltaja, tiimipelaaja ja ihmisläheinen persoona, joka pääsee oikeuksiinsa tässä työssä. Koen vahvuutenani myös substanssiosaamisen, jota työntekijänikin arvostavat. Haluan olla ajan hermolla ja toimia sparraajana. Pääsen kehittämään näköalapaikalta työterveyshuollon perusprosesseja, työvälineitä ja ohjelmia. Nykyinen työni mahdollistaa asioiden tarkastelun laajana kokonaisuutena sekä suunnittelemaan työtä pitkällä aikajänteellä. Lähiesihenkilönä työskennellessä saan täyden tuen työhöni työnantajaltani, esihenkilöltäni ja vastaavien tiimiltä, mikä motivoi kehittämään ja edistämään asioita. Työssäni ehdottomasti parasta ovat minua ympäröivät ihmiset sekä mahdollisuus työyhteisön psykologisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen edistämiseen. Saan voimaa siitä, että olen saanut edistettyä asioita yhdessä työntekijöiden kanssa, tarjoamani apu tai neuvo on tarpeellista ja näen konkreettisesti eri ratkaisujen vaikutuksia, kuten esimerkiksi työssä jaksamisen tuen suunnitelmien hedelmät. Yksilöllisten vahvuuksien hyödyntäminen vahvistaa yksilön motivaatiotasoa, edistää työssä kehittymistä ja monipuolistaa olemassa olevaa työnkuvaa. Kun työntekijällä ovat voimavarat ja työolosuhteet kunnossa, hän on silloin myös tuottava, kehittävä ja luova yksilö. Aktiivisella lähijohtamisella voin vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen positiivisesti, sekä sen keinolla tunnistaa varhaiset työkykyriskit.

Kieltämättä tunnit loppuvat ajoittain ja tällöin priorisointikyky korostuu. Haasteena koen erilaisten ja laajojen kokonaisuuksien hallitsemisen IT-tuesta HR-osaamiseen. Ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa valppautta sekä aktiivista yhteydenpitoa eri toimintojen välillä. Esihenkilötyössä on aina omat paineet ja vaatimukset ja on omattava kyky tehdä myös vaikeita päätöksiä. Koen, että tärkeintä on omien arvojen yhdenmukaisuus työnantajan arvojen ja strategian kanssa. Johdonmukaisella toiminnalla saavutetaan tavoitteita.

Mistä haaveilet työurallasi?

Ammatillisena tavoitteenani on kehittää omaa osaamistani yhä syvemmälle nykyisessä työtehtävässäni ja oppia uusia johtamistaitoja. Tavoitteenani on saattaa loppuun YAMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja kehittämisestä, jota suoritan työni ohessa Savonia ammattikorkeakoulussa. Unelmat ja haaveet ovat niitä tekijöitä, jotka kannustavat pyrkimään eteenpäin. Tiedän, että matkani esihenkilönä ja johtajana on vasta alussa ja kuljen määrätietoisesti eteenpäin kasvavalla asiantuntemuksellani ja omana itsenäni. Haaveilen, että jätän työelämässä ja yritysterveydessä jälkeeni jotakin merkittävää ja pysyvää, josta muut voivat hyötyä ja jonka pohjalta voi rakentaa jotakin omaa. Tällä hetkellä olen siellä, missä haluan olla. Aion nauttia nykyisestä rakkaasta työstäni, työnantajasta, mahtavasta työterveyshoitajien tiimistä ja pitää mielen avoinna tulevaisuutta ajatellen.

Miten haluaisit työtäsi kehittää?

Itse voin vaikuttaa itseni johtamiseen, työnhallinnan edistämiseen ja asioiden priorisointiin. Vastaavalla työterveyshoitajalla on paljon erilaisia vastuualueita hallittavana, siksi kehittäisin sähköisen työkalun myös meidän työmme tueksi, esimerkiksi vastaavan työterveyshoitajan oma, sähköinen vuosikello.

Mitä odotat työterveyshuollon tulevaisuudelta?

Yksilövastaanoton sijaan työterveyshuolto on yhä enemmän asiakasyrityksen toimintojen kehittämistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Koronavuosien myötä myös asiakasyrityksien tietoisuus ja mielenkiinto ovat heränneet esimerkiksi työkykyjohtamiseen liittyen. Työpaikkaselvitykset poikivat jatkotoimenpiteitä, suunnattuja selvityksiä, luentoja ja tukitoimia. Yrityksien yhteistyön toiveissa nousevat aitous ja saumattomuus tiimien kanssa sekä perusprosessien toimiminen, joiden päälle rakennetaan yhteisiä linjoja ja toimintatapoja. Yritykset luottavat yhä enemmän asiantuntijuuteen ja tiedolla johtamiseen. Työterveyshuolto tulee olemaan yhä enenevissä määrin asiakasyrityksen yhteistyökumppani. Työterveyshoitajalla ja moniammatillisella tiimillä tulee olla taitoa ja rohkeutta toimia asiakasyrityksen suuntaan aktiivisesti ja ehdottaa organisaatioon toimenpiteitä. Odotan yhä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä, jossa tyypillisesti työterveyshoitajalle suunnattua työtä jaetaan tiimissä muille asiantuntijoille. Moniammatillisen tiimin jäsenistä jokainen kantaa vastuun nimetystä asiakasyrityksestä. Tämä toiminta vaatii myös resurssia asiantuntijariveihin ja kohtuullisia asiakkuuspotteja työterveyshoitajille. Odotan tulevaisuudelta resurssien mahdollistavan työhyvinvointipalveluiden järjestämisen yritykseen, yhteistyön syventämisen ja suunniteltujen toimenpiteiden aktiivisen seurannan kehittyvää teknologiaa hyödyntäen.

Vapaa sana

Työterveyshoitajan työ mahdollistaa monenlaisia urapolkuja, niin leveys- kuin pystysuunnassa. Työtä voidaan muokata yksilöllisesti ja työntekijälähtöisesti. Työntekijän intressit ovat myös työnantajan etu, silloin työtä tehdään sydämellä, joka näkyy ja kuuluu myös asiakkaillemme saakka. Kuuntelethan itseäsi ja ole rohkea, sillä tässä työssä riittää mielenkiintoisia ja antoisia syvyyksiä! Hyvää ja palauttavaa syksyn jatkoa kaikille!