Ruth Säynäjärven tunnustus TYÖOTE-toimintamallille

Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 – yhteistyöllä terveyttä ja työkykyä linjaa työterveyshuollon toiminnallisesta integraatiosta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Työterveyshoitajaliitto on toistuvasti tuonut esiin huolensa siitä, että tämä ei toteudu. Vasta TYÖOTE-hankkeessa luotu ja levitetty toimintamalli on vastannut tähän tarpeeseen.

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon. Toimintamallissa työterveyshuollon erikoisosaaminen työkyvyn tuessa saadaan hyödynnettyä ja työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessi tehostuu. Kun työterveyshuolto ottaa potilaasta koordinointivastuun ja huolehtii jatkotoimista, voi työntekijä palata oikea-aikaisesti työkykyisenä töihin, jolloin sairauspoissaolon tarve vähenee. Toimintamallin hyödyt ovat konkreettisia julkisen terveydenhuollon, työntekijän ja työnantajan kannalta ja siten merkittäviä yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti ottaen sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Käytännössä toimintamallin ydinajatuksena on, että julkisesta terveydenhuollosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilaasta tehdään lähete työterveyshuoltoon yksilöllistä työkyvyn arviota sekä työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten. Työntekijää voidaan tukea työhön paluussa monin eri tavoin työterveysyhteistyön avulla. Työterveyshuollossa case-managerina toimii usein työterveyshoitaja, jonka osaaminen ja asiantuntijuus työkykyasioissa ja työterveysyhteistyössä sekä tuntemus työpaikasta ja työolosuhteista auttaa työntekijän jatkotoimien järjestelyissä. Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

Suomen Työterveyshoitajaliitto onnittelee TYÖOTE-toimintamallin kehittämisessä mukana olleita vastuuhenkilöitä ja myöntää sille vuoden 2023 Ruth Säynäjärven tunnustuksen työterveyshuollon merkittävästä kehittämisestä. Kannustamme kaikkia hyvinvointialueita ja työterveyshuollon palvelutuottajia panostamaan yhteistyössä toimintamallin käyttöönottoon ja laajentamiseen kaikkiin sairausryhmiin varmistamalla riittävät resurssit, joilla toimintamalli saadaan vakiintuneesti ja laaja-alaisesti käyttöön.

Kuvassa Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Helena Nyman, joka vastaanotti tunnustuksen työryhmän puolesta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Inka Koskiaho
050-536 8226, inka.koskiaho@gmail.com