Työterveys­hoitajan edustajana

Jokaisen työterveyshoitajan puolella

Tavoitteenamme on lisätä työterveyshoitajan asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa sekä asiakasyrityksissä, yhteistyöverkostoissa ja jäsentemme työpaikoilla.

Työterveyshoitajaliitto vaikuttaa jäsentensä työn tekemisen edellytyksiin ja ehtoihin

 • verkostoitumalla ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • osallistumalla työterveyshuollon ja alan koulutuksen kehittämishankkeisiin
 • vaikuttamalla lainsäädäntöön
 • tukemalla ja opastamalla jäseniään ammatillisissa kysymyksissä.

Työterveyshoitajien ammatillista etua ajamme yhteistyössä liiton paikallisosastojen kanssa.

Olemme siellä, missä työstäsi päätetään

Osana Akava-yhteisöä

Kehitämme työterveyshuoltoa ja työterveyshoitajien asemaa yhteistyössä mm. STM:n, Kelan ja TTL:n kanssa.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry on Akavan jäsenliitto. Vaikutamme Akavan ja Terve Verkoston kautta korkeastikoulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemaan, työolosuhteisiin ja koulutukseen.

 • Kehitämme työterveyshuollon koulutusta yhdessä ammattikorkeakoulujen ja Työterveyslaitoksen kanssa.
 • Otamme kantaa lainsäädäntömuutoksiin – etenkin työterveyshuoltoa ja työelämää koskeviin – yhteistyössä valmistelevien tahojen ja eri asiantuntijoiden kanssa.
 • Toimimme kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan Unionin alueella ja Pohjoismaiden kanssa.

Alan verkostoissa

Suomen Työterveyshoitajaliitto tekee yhteiskunnallista yhteistyötä työterveyshuollon lainsäädännön- ja toimintaympäristön kehittämiseksi.

Liitolla on STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnassa edustus:

 • Työterveyshoitajaliitolla on edustus sekä neuvottelukunnassa että sen alaisissa työterveyshuolto- ja ammattitautijaoksessa.

 • Neuvottelukunta: varsinainen jäsen Inka Koskiaho, varajäsen Nina Sulonen.

 • Työterveyshuoltojaosto: varsinainen jäsen Inka Koskiaho, varajäsen Marja Alanne

 • Ammattitautijaosto: varsinainen jäsen Niina Meronen, varajäsen Inka Koskiaho

STM:n hankehausta voit etsiä ajankohtaiset työterveyshuollon neuvottelukunnan hankkeet.

Työterveyshuollon neuvottelukunta toimii Työterveyshuoltolain (1383/2001) 22§ mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä työterveyshuollon suunnittelua ja kehittämistä varten.

Työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen (784/1978) 2§ mukaisesti sen tehtävät ovat:

 1. Seurata työterveyshuollon yleistä kehitystä sekä edistää ja kehittää työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellista yhteistyötä
 2. Tehdä tarvittaessa ehdotuksia työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.
 3. Antaa Sosiaali- ja terveysministeriölle ja Kansaneläkelaitokselle lausuntoja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi sekä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusperusteista
 4. Käsitellä muut työterveyshuollon kehittämiseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät asiat sekä huolehtia sosiaali- ja terveysministeriön määräämästä muusta työterveyshuollon toimeenpanosta ja kehittämisestä.

Kelan Työterveyshuollon neuvottelukunta

Liitolla on edustus myös Kelan työterveyshuollon foorumissa.

Siellä tehtävinämme on:

 • kehittää työterveyshuollon korvauskäytäntöjä

 • käsitellä työterveyshuollon korvauksia koskevia kysymyksiä

 • seurata korvauskäytännön ja työterveyshuollon toiminnan kehittymistä.

Kansainvälisesti

Suomen Työterveyshoitajaliitto toimii aktiivisesti eurooppalaisissa työterveyshoitajien järjestöjen verkostoissa ja seuraa työterveyshuollon kehitystä muissa maissa osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin.

Verkostoidumme ja ylläpidämme yhteyttä eri maiden työterveyshoitajien ammattijärjestöihin. Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaa pääsääntöisesti kansainvälinen jaos, puheenjohtajan ja hallituksen kanssa yhteistyössä.