Työterveys­hoitajan työ

Työterveyshoitaja kantaa suurta vastuuta vauhdikkaasti muuttuvan työelämän etulinjassa. Hän näkee aitiopaikalta yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksen ja voi työllään muuttaa paitsi yksilöiden, myös kokonaisten työyhteisöjen tulevaisuutta.

Työterveyshoitaja vastaa työterveyslääkärin kanssa työterveyspalveluiden tuottamisesta asiakasyrityksille ja -organisaatioille. Moniammatillisessa tiimissä hän on erityisesti ennaltaehkäisevän työn asiantuntija.

Työterveyshoitajan tehtävät

Päivittäisissä tehtävissään työterveyshoitaja pääsee – toisinaan joutuu – tekemisiin varsin monipuolisten aiheiden kanssa.

Yhteen työpäivään voi sisältyä esimerkiksi:

 • ennaltaehkäisevää terveyden edistämistä
 • HR:n konsultointia työhyvinvointikysymyksissä
 • neuvontaa, suunnittelua ja arviointia
 • lakeihin ja säädöksiin perehtymistä
 • moniammatillisen tiimin koordinoimista
 • Kelan kanssa asioimista
 • mitä tahansa muuta työterveyshuoltoon liittyvää, työnkuvasta ja roolista riippuen.

Työterveyshoitajan työllä on aina myös taloudellinen merkitys, joka ulottuu jopa yhteiskunnalliselle tasolle asti.

Kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja tulosvastuuta työterveyshoitaja käsitteleekin asiantuntijaroolissaan jatkuvasti, oli kysymys sitten hänen omasta työstään tai asiakasyrityksen asioista.

Työskentelemme mm. näissä tehtävissä:

 • työterveyshoitaja
 • ensiapukouluttaja
 • johtava työterveyshoitaja
 • vastaava työterveyshoitaja
 • työhyvinvointiasiantuntija
 • kuntotusasiantuntija
 • työkykykoordinaattori
 • opettaja
 • kouluttaja
 • tutkija
 • johtaja / esihenkilö
 • ammatinharjoittaja / yrittäjä
 • palvelu-, yhteys- / asiakkuuspäällikkö
 • työnohjaaja

Hyvän työterveyshoitajan resepti

Nämä ominaisuudet auttavat sinua menestymään työterveyshoitajana:

Työterveyshoitajan erityisosaamisalueet

Työterveyshoitajan koulutus ja pätevyys

Tavallisimmin työterveyshoitajan opintopolku etenee näin:

 1. Peruskoulutus: terveydenhoitaja, terveydenhoitaja AMK, bachelor of healthcare
 2. Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus (15 op): työterveyshuollon ammattihenkilö
 3. Mahdollinen jatkokoulutus: YAMK, avoin yliopisto, yliopisto, esimieskoulutukset, opettajankoulutus, erikoisammattitutkinnot (esim. myynnin ja markkinoinnin tutkinnot).

Pätevyysvaatimukset

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut terveydenhoitajan tutkinnon ja vähintään 15 opintopisteen laajuisen työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen.

Pätevöittävä koulutus täytyy suorittaa kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin. (VnA 708/2013).

Täydentävät koulutukset

 • ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ( ETK )
 • ryhmänohjaaja (esim. painonhallinta, uniryhmä, savuttomuus, mielialavalmentaja)
 • kriisityöntekijä
 • työnohjaaja
 • sovittelija
 • seksuaaliterapeutti.

Myös me Suomen Työterveyshoitajaliitossa tarjoamme jäsenillemme täydentävää koulutusta. Lue lisää koulutuksesta ja mentoroinnista!

Linkkejä ja lisätietoja

Minun työni juttusarja

Minun työni -juttusarjassa tutustutaan työterveyshoitajiin ja heidän työhönsä.

Vuoden Työterveyshoitajat

Tutustu Vuoden Työterveyshoitajiin.

Tulevaisuuden Työterveyshoitajat

Tutustu Tulevaisuuden Työterveyshoitajiin