Akava koordinoi ulosmarssin 6.2.2024 – Työterveyshoitajaliiton jäsenet mukana Turussa ja Tampereella

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1.2024 toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14–16.

Keskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin tiistaina 6.2.2024 klo 14–16. Useat akavalaiset liitot osallistuvat ulosmarssiin.

Erityisesti Akavan sote-liittojen organisoima ulosmarssi järjestetään Tampereella ja Turussa tiistaina 6.2. klo 14–16.

Työterveyshoitajaliiton järjestöpäätöksen mukaan ulosmarssiin osallistuvat Työterveyshoitajaliiton osalta työsuhteiset jäsenet Turussa ja Tampereella.

Akavan muut liitot järjestävät ulosmarssin samaan aikaan ainakin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), mutta Akavan liittojen ulosmarsseja voi olla myös muilla paikkakunnilla. Työterveyshoitajaliiton järjestöpäätös suojaa myös muualla Suomessa työskenteleviä jäseniä, jotka voivat osallistuvat muiden liittojen kanssa ulosmarssiin työpaikoiltaan tai opiskelupaikaltaan 6.2. klo 14-16.

Miksi ryhdymme toimiin?

Hallitusohjelman valmistumisesta alkaen olemme pyrkineet vaikuttamaan hallituksen työelämäuudistuksiin neuvotteluteitse ja sopimalla. Olemme Akavassa pettyneitä siihen, että uudistuksillaan maan hallitus vie meitä kohti epävarmempaa ja huonompaa työelämää. Työmarkkinatilanne vaikeutuu yhä. Kannamme huolta siitä, että Suomen vahva yhteistyön perinne työelämän kehittämisessä on vaarassa päättyä, vaikka olemme sitoutuneet siihen kansainvälisin sopimuksin.

Tarvitsemme Suomessa pitkäjänteistä ja kestävää, osaamiseen perustuvaa kasvua sekä suomalaisen tavan tehdä uudistuksia sopimisen kautta.

Jos hallitusohjelman työelämäheikennykset toteutetaan, ne osuvat rankasti korkeakoulutettuihin ja muihin palkansaajiin, jotka osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan varmistavat Suomen menestyksen ja yhteiskunnan toiminnan. Heikennykset osuvat myös nuoriin ja opiskelijoihin. Olemme huolissamme vastakkainasettelusta ja yhteiskunnan jakautumisesta.

Korostamme ratkaisuehdotuksia ja neuvotteluja

Olemme esittäneet ratkaisuehdotuksemme, joista Akavan hallitus on päättänyt, pääministeri Petteri Orpolle ja ehdottaneet neuvottelujen aloittamista, mutta emme ole saaneet vastakaikua tälle. Siitä huolimatta katsomme, että ehdotuksemme auttaisivat saavuttamaan osaamiseen perustuvaa kasvua nykyisessä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa. Niiden avulla luotaisiin myös luottamusta ja tulevaisuudenuskoa.

Akavassa vastustamme monia hallituksen työelämäesityksistä, vaikka talouden tasapainottaminen on mielestämme hyvä tavoite. Katsomme, että toivottua talouskasvua edistäisi, että meillä olisi jatkossakin vakaat työmarkkinat ja tasapainoinen työelämä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä. Hän jaksaa ja haluaa kantaa vastuuta ja tehdä osansa Suomen menestyksen rakentamiseksi. Hän kehittää osaamistaan.

Toivomme ja vaadimme yhä neuvotteluja ja yhteistyötä. Haluamme jatkaa suomalaista tapaa tehdä uudistuksia neuvotellen. Tästä kerromme toimillamme ja viestinnällämme yhdessä liittojemme kanssa.

Vaadimme neuvotteluja, joilla uudistuksiin saadaan tasapainoa

Me vaadimme, että hallitus ei toteuta muutoksia yksipuolisesti, tutkimatta heikennysten kokonaisvaikutuksia. Odotamme hallitukselta tasapainoisempaa työelämäuudistusten linjaa. Vaadimme, että hallitus ryhtyy toimiin ratkaistakseen kriisiytyneen työmarkkinatilanteen ja kutsuu koolle neuvottelut, joissa haetaan yhteistyöllä ratkaisuja.

Painotamme, että jokainen työelämän uudistuspäätös on arvioitava osaamisen näkökulmasta, tutkitun tiedon pohjalta. Niiden toteuttamisesta pitää neuvotella ja päättää sopimusyhteiskunnan keinoilla. Suomessa pitää mielestämme olla oikeudenmukaiset ja kannustavat työmarkkinat. Niiden avulla varmistamme kasvun ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan vakauden.

Lue UKK – Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää ja tutustu Akavan ratkaisuehdotuksiin.

Lisätietoa 22.1. lähetetystä jäsenkirjeestä ja järjestöpäälliköltä eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi.