Jaokset

Jaokset ovat työryhmiä, jotka keskittyvät jokainen omalla osa-alueellaan edistämään työterveyshoitajien asiaa. Kunkin jaoksen puheenjohtajana toimii tavallisesti joku hallituksen jäsenistä.

Työterveyshoitajaliitossa toimii viisi jaosta sekä vaalitoimikunta:

 • Ammatti- ja koulutusjaos
 • Viestintäjaos
 • Työmarkkinajaos
 • Järjestöjaos
 • Kansainvälinen jaos
 • Vaalitoimikunta

Pääset tutustumaan jaoksiin alta klikkaamalla otsikkoa.

Viestintäjaos toimittaa Työterveyshoitaja-lehden. Suunnittelemme ja kehitämme liiton viestintää ja osallistumme myös lehdistötiedotteiden ja kannanottojen tekemiseen.  Teemat liittyvät työterveyshuoltoon, työterveyshoitajien työhön ja työikäisten hyvinvointiin.

Videolla viestintäjaos esittäytyy;:

Työterveyshoitaja-lehti

Työterveyshoitaja-lehdessä julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita työterveyshuollosta. Sen lukijakuntaa ovat paitsi liiton jäsenet, myös työterveyshuollosta kiinnostuneet yhteistyökumppanit ja alan opiskelijat.

Lehti on kaikkien liiton jäsenten ja tilaajien luettavissa sekä painotuotteena sekä Terveysportissa.

Työterveyshoitaja-lehti:

 • tavoittaa yli 80 % työssä olevista työterveyshoitajista
 • ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 • on painosmäärältään tällä hetkellä 2 500.

Viestintäjaoksen jäsenet:

 • Terhi Vesiluoma, lehden päätoimittaja
 • Inka Koskiaho, työterveyshoitaja
 • Henna Kurttila, työterveyshoitaja
 • Jaana Parviainen, työterveyshoitaja
 • Taina Tuhkanen, työkykypäällikkö
 • Jonna Vaalio, työterveyshoitaja
 • Eila Leonoff, lehden toimitussihteeri

Järjestöjaos ylläpitää ja kehittää sekä liiton että paikallisosastojen toimintaa.

Käytännössä järjestöjaos:

 • kannustaa jäseniä osallistumaan liiton toimintaan
 • järjestää paikallisosastojen  johtokuntien jäsenille  vuosittain ajankohtaispäivät ja ajankohtaiskahveja 
 • perehdyttää johtokuntien uudet jäsenet liiton toimintaan
 • tiedottaa liiton ja paikallisosastojen ajankohtaisista asioista
 • opastaa paikallisia toimijoita ja kerää palautetta paikallisosastoilta
 • tukee paikallisosastojen opiskelijatoimintaa

Järjestöjaos myös valmistelee liiton hallitukselle esitykset ansiomerkkien saajista, Tulevaisuuden työterveyshoitaja -palkinnon saajasta ja Vuoden työterveyshoitajan valinnasta.

Järjestöjaoksen jäsenet:

 • Niina Meronen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Pirjo Härkönen, työterveyshoitaja
 • Tytti Puolakka, työterveyshoitaja
 • Jonna Vaalio, työterveyshoitaja
 • Eve Becker, järjestöpäällikkö.

Kansainvälinen jaos rakentaa liiton kansainvälisiä verkostoja ja kasvattaa suomalaisen työterveyshuollon tunnettuutta ulkomailla. Tavoitteena on myös edistää kansainvälistä yhteistyötä työterveyshoitajien ammatillisen kehittymisen kysymyksissä.

Jaoksen jäseniltä saat tukea, jos suunnittelet työskentelyä tai opiskelua ulkomailla.

Toiminta painottuu Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella ja Pohjoismaiden välillä tehtävään yhteistyöhön.

Tällä hetkellä jaoksella on nimetty edustus ICOH:ssa. ICOH on maailman vanhin tieteellinen työterveyden ja työturvallisuuden kansalaisjärjestö, jossa on jäseniä yli 100:sta maasta.

Muita kansainvälisiä järjestöjä ovat eurooppalainen FOHNEU (Federation for Occupational Health Nursing) fohneu.org, johon on integroitu myös pohjoismainen NORDSAM

Kansainväliset kongressit ja koulutustilaisuudet

Kansainvälinen jaos osallistuu työterveyshuollon kongressien ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin.

Lisäksi se organisoi ryhmämatkoja kansainvälisiin kongresseihin ja avustaa liiton jäseniä laatimaan ja arvioimaan abstrakteja niitä varten. Jos olet itse esiintymässä kongressissa, liitto voi hallituksen päätöksellä myöntää sinulle avustusta matkaa varten.

Kongresseista ja koulutuksista jaos tuo mukanaan ajankohtaista tietoa ja vie vastaavasti suomalaista työterveyshuollon tietotaitoa muihin maihin. Tiedonkeruun hedelmiä julkaistaan esimerkiksi Työterveyshoitaja-lehdessä.

Kansainvälisen jaoksen jäsenet:

 • Anne Hautamäki, työhyvinvoinnin asiantuntija, jaoksen puheenjohtaja
 • Inka Koskiaho, työterveyshoitaja
 • Kirsi Lappalainen, erityisasiantuntija

Muuta aiheesta:

Kansainvälisen Työterveyshuollon Komitean (ICOH) Työterveyshuollon eettiset ohjeet (in English).

Työmarkkinajaoksen tavoitteena on turvata työterveyshoitajille työsuhteen ehdot, jotka vastaavat ammattiryhmän erityiskoulutusta ja työn vaativuutta.

Työmarkkinajaos:

 • valmistelee tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin
 • Päivittää palkka- ja mitoitussuositukset
 • linjaa työmarkkina-asioihin liittyvää viestintää 
 • pitää yhteyttä ja tukee  luottamusmiehiä

Lisäksi työmarkkinajaos valmistelee hallitukselle esityksiä työsuhde-edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja toteuttaa joka toinen vuosi jäsenkyselyn raportointeineen. Se myös seuraa työsuhde-etujen kehittymistä, työmarkkinoiden tapahtumia ja nostaa tarvittaessa esiin työterveyshoitajien edunvalvonnan kysymyksiä.

Työmarkkinajaoksen jäsenet:

 • Anja Ryhänen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Katri Hallila, työterveyshoitaja
 • Tytti Puolakka, työterveyshoitaja
 • Nina Sulonen, työhyvinvointipäällikkö
 • Eve Becker, järjestöpäällikkö, jaoksen sihteeri

Vaalitoimikunta valmistelee liittojohdon henkilövalinnat.

Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

 • Vaaleista viestiminen
 • ehdokkaiden löytäminen yhteistyössä paikallisosastojen kanssa
 • ehdokaslistojen kokoaminen ja ehdokkaiden esittely
 • puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalin valmistelu syysliittokokoukseen.

Vaalitoimikunnan jäsenet

 • Marja Alanne, johtava työterveyshoitaja, jaoksen puheenjohtaja, 
 • Niina Meronen, työterveyshoitaja
 • Sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Eve Becker