Jaokset

Jaokset ovat työryhmiä, jotka keskittyvät jokainen omalla osa-alueellaan edistämään sekä työterveyshoitajien että työhyvinvoinnin ja työkyvyn asiantuntijoiden asioita. Kunkin jaoksen puheenjohtajana toimii tavallisesti joku hallituksen jäsenistä.

Työterveyshoitajaliitossa toimii viisi jaosta, joista yksi on vaalitoimikunta:

 • Järjestöjaos
 • Koulutus- ja kansainvälinen jaos 
 • Työmarkkinajaos
 • Vaalitoimikunta
 • Viestintäjaos

Pääset tutustumaan jaoksiin alta klikkaamalla otsikkoa.

Järjestöjaos ylläpitää ja kehittää sekä liiton että paikallisosastojen toimintaa. 

Käytännössä järjestöjaos:

 • Tukee ja kehittää paikallisosastotoimintaa
 • järjestää paikallisosastojen  johtokuntien jäsenille verkostoitumis- ja koulutustilaisuuden (Työterveyshoitajien Ajankohtaispäivien yhteydessä) ja ajankohtaiskahveja 
 • perehdyttää johtokuntien uudet jäsenet liiton toimintaan
 • tiedottaa liiton ja paikallisosastojen ajankohtaisista asioista
 • opastaa paikallisia toimijoita ja kerää palautetta paikallisosastoilta
 • tukee paikallisosastojen opiskelijatoimintaa

Järjestöjaos myös valmistelee liiton hallitukselle esitykset ansiomerkkien saajista, Tulevaisuuden Työterveyshoitajasta ja Vuoden Työterveyshoitajan valinnasta.

Järjestöjaoksen jäsenet:

 • Niina Meronen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Pirjo Härkönen, työterveyshoitaja
 • Niina Nissi, työterveyshoitaja
 • Tytti Puolakka, työhyvinvointiasiantuntija
 • Eve Becker, järjestöpäällikkö, sihteeri
 • ammatilliset asiat
 • esitys apurahojen jakamisesta
 • ammatilliseen koulutukseen liittyvät asiat ja lausuntojen valmistelu yhteistyössä valtakunnallisissa työryhmissä liittoa edustavien kanssa
 • ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen arvostukseen liittyvät asiat
 • liiton koulutuksen koordinoiminen
 • Työterveyshoitajien Ajankohtaispäivien järjestäminen paikallisosastojen johtokuntien jäsenille
 • kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja kehittäminen; verkostoituminen
 • työterveyshoitajan työn kehityksen seuranta kansainvälisellä tasolla (SCOHN)
 • informaation tuottaminen hallitukselle ja jäsenistölle työterveyshoitajan työstä eri maissa

Tällä hetkellä jaoksella on nimetty edustus ICOH:ssa. ICOH on maailman vanhin tieteellinen työterveyden ja työturvallisuuden kansalaisjärjestö, jossa on jäseniä yli 100:sta maasta.

Muita kansainvälisiä järjestöjä ovat eurooppalainen FOHNEU (Federation for Occupational Health Nursing) fohneu.org, johon on integroitu myös pohjoismainen NORDSAM

Kongresseista ja koulutuksista jaos tuo mukanaan ajankohtaista tietoa ja vie vastaavasti suomalaista työterveyshuollon tietotaitoa muihin maihin. Tiedonkeruun hedelmiä julkaistaan esimerkiksi Työterveyshoitaja-lehdessä.

Kansainvälisen jaoksen jäsenet:

 • Hannele Pohjonen, työterveyshoitaja,  jaoksen puheenjohtaja
 • Anne Hautamäki, hyvinvoinnin asiantuntija
 • Inka Koskiaho, työterveyshoitaja
 • Kirsi Lappalainen, erityisasiantuntija
 • Eva Rantanen, työterveyshoitaja
 • Jonna Vaalio, työterveyshoitaja
 • Pia Valjakka, osastonhoitaja
 • Terhi Vesiluoma, liiton toimisto, sihteeri

Muuta aiheesta:

Kansainvälisen Työterveyshuollon Komitean (ICOH) Työterveyshuollon eettiset ohjeet (in English).

Työmarkkinajaoksen tavoitteena on turvata työterveyshoitajille työsuhteen ehdot, jotka vastaavat ammattiryhmän erityiskoulutusta ja työn vaativuutta.

Työmarkkinajaos:

 • valmistelee tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin
 • Päivittää palkka- ja mitoitussuositukset
 • linjaa työmarkkina-asioihin liittyvää viestintää 
 • tukee  luottamusmiehiä

Lisäksi työmarkkinajaos valmistelee hallitukselle esityksiä työsuhde-edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja toteuttaa joka toinen vuosi jäsenkyselyn raportointeineen. Se myös seuraa kehittymistä, työmarkkinoiden tapahtumia ja nostaa tarvittaessa esiin työterveyshoitajien edunvalvonnan kysymyksiä.

Työmarkkinajaoksen jäsenet:

 • Anja Ryhänen, työterveyshoitaja, jaoksen puheenjohtaja
 • Katri Hallila, työterveyshoitaja
 • Nina Sulonen, työhyvinvointipäällikkö
 • Katja Tähtivalo-Halme, työterveyshoitaja
 • Eve Becker, järjestöpäällikkö, jaoksen sihteeri

Vaalitoimikunta valmistelee liittojohdon henkilövalinnat.

Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

 • Vaaleista viestiminen
 • ehdokkaiden löytäminen yhteistyössä paikallisosastojen kanssa
 • ehdokaslistojen kokoaminen ja ehdokkaiden esittely
 • puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalin valmistelu syysliittokokoukseen.

Vaalitoimikunnan jäsenet

 • Niina Nissi, työterveyshoitaja
 • Mervi Siltala-Alakiuttu, työterveyshoitaja
 • Sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Eve Becker

Viestintäjaos toimittaa Työterveyshoitaja-lehden. Suunnittelemme ja kehitämme liiton viestintää ja osallistumme myös lehdistötiedotteiden ja kannanottojen tekemiseen.  Teemat liittyvät työterveyshoitajien, työhyvinvoinnin ja työkyvyn asiantuntijoiden työhön ja työikäisten hyvinvointiin.

Videolla viestintäjaos esittäytyy;:

Työterveyshoitaja-lehti

Työterveyshoitaja-lehdessä julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita työterveyshuollosta, työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Sen lukijakuntaa ovat paitsi liiton jäsenet, myös em. aihealueista kiinnostuneet yhteistyökumppanit ja alan opiskelijat.

Lehti on kaikkien liiton jäsenten ja tilaajien luettavissa sekä painotuotteena sekä Terveysportissa.

Työterveyshoitaja-lehti:

 • tavoittaa yli 80 % työssä olevista työterveyshoitajista
 • ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 • on painosmäärältään tällä hetkellä 2 500.

Viestintäjaoksen jäsenet:

 • Terhi Vesiluoma, lehden päätoimittaja ja jaoksen puheenjohtaja
 • Inka Koskiaho, työterveyshoitaja
 • Henna Kurttila, työterveyshoitaja, sihteeri
 • Jaana Parviainen, työterveyshoitaja
 • Taina Tuhkanen, työkykypäällikkö
 • Jonna Vaalio, työterveyshoitaja