Liiton toiminta

Toiminta

Kaikkein tärkeintä työtämme on kaikki se, mikä näkyy jokaisen työterveyshoitajan arjessa:
Tutustu esitteeseemme
Päätäntävaltaa liitossamme käyttävät jäsenet – sinä ja toiset työterveyshoitajat. Päätökset tehdään sääntömääräisissä kokouksissa.

Asioiden hoidosta vastaa hallitus

Hallituksen tehtävänä on viedä yhteisiä päätöksiä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti käytäntöön.

Hallitukseen kuuluvat:

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta kerrallaan, joten vuosittain on vaaleissa puolet (kolmen varsinaisen ja yhden varajäsenen) paikoista vapaana. 

Hallitus nimeää jaokset vuosittain paikallisosastojen tekemien esitysten perusteella. Jaoksissa on puheenjohtajan lisäksi enintään seitsemän jäsentä.