Akavalaiset hoitajat: Aikuiskoulutustuki on säilytettävä

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry nostavat yhteisessä kannanotossaan esille aikuiskoulutuksen merkityksen ja painottavat, että sen säilyttäminen on sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Aikuiskoulutustuki on säilytettävä, sillä se turvaa toimeentulon sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on työuransa aikana tarvetta täydentää ammatillista osaamistaan tai lisäkouluttautua. Sosiaali- ja terveysala kehittyy nopeasti ja kehityksessä mukana pysyminen edellyttää usein lisä- tai jatkokoulutuksia työuran eri vaiheissa. Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta uralla etenemiseen lisäävät työn vetovoimaa. Aikuiskoulutustuki mahdollistaa esimerkiksi hoitotyön opettajien ja johtajien kouluttautumisen ja niiden riittävän määrän tulevaisuudessa. Työuran aikana voi joutua myös vaihtamaan alaa esimerkiksi terveydentilan tai työllisyystilanteen vuoksi. Aikuiskoulutustuki on siten erinomainen keino pitää työikäiset töissä, joten se tukee parhaiten hallituksen koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa. Aikuiskoulutustuen säilyttäminen on siten sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry