Akavalaiset hoitoalan ammattilaiset vaativat palkkaohjelmaa – Palkalla ei elä nyky-Suomessa

Korkeakoulutetut hoitoalan ammattilaiset vaativat kunta-alalle ja yksityiselle terveyspalvelualalle useamman vuoden palkkaohjelmaa ensi kevään työehtosopimusneuvotteluissa.

Akavalaiset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, työterveyshoitajat ja audionomit muistuttavat 18.12.2019 julkaistussa kannanotossaan, että ammattikorkeakoulusta valmistuneet hoitajan lähtöpalkka kunta-alalla ja yksityisissä terveyspalveluissa on noin 2 400 euroa, kun ammattikorkeakoulutetun lähtöpalkka tulisi olla 3 000 euroa. Palkkataso ei ole myöskään pysynyt korkeakoulutettujen yleisen palkkakehityksen mukana.

  • Tällä palkalla on vaikeaa elättää itsensä tai perheensä nyky-Suomessa. Pitkään koulutukseen, työn määrään, vaatimuksiin ja vastuuseen nähden palkkataso on erittäin heikko. Tarvitsemme useamman sopimuskauden kattavan palkkaohjelman, jolla palkat korotetaan vastamaan vaatimustasoa, huomauttavat järjestöjen puheenjohtajat.

Puheenjohtajat painottavat, että asiakaskunnan ja potilaiden moniongelmaisuus sekä tarve vaativaa osaamista edellyttävälle tuelle ovat lisänneet työn haasteita.

  • Myös tehtäväsiirrot ja lääkärivaje ovat johtaneet siihen, että hoitajat ovat joutuneet ottamaan vastuuta uusista tehtävistä ilman asianmukaista korvausta. 

Akavalaisten hoito- ja terveyspalvelualan ammattilaisten työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Terveyspalvelualan Unioni ja Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelevat Akavan sairaanhoitajat ja Tajan, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Suomen Työterveyshoitajaliiton työehtosopimukset.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

• Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Helena Vertanen, p. 050 309 1349, Twitter @VertanenHelena
• Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää, p. 044 542 0557, Twitter @Tiina_Maenpaa
• Suomen Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Pilvi Österman, p. 0400 734 476, pilvi.osterman@gmail.com