Aluevaaliehdokkaita

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Liiton jäsenistä on ilmoittanut olevansa ehdokkaana: Heidi Teinonen Satakunnasta, Jaana Parkkila Varsinais-Suomesta ja Terhi Vesiluoma Pohjanmaalta.

Heidi Teinonen, Satakunta

Olen ehdolla Porin Seudun Vihreiden edustajana aluevaaleissa Satakunnan alueella. Haluan olla mukana rakentamassa tasapuolista terveydenhuoltoa kaikille. Erityisesti minua kiinnostaa työikäisten terveydenhuolto ja miten se tullaan järjestämään. Olen työskennellyt työterveyshuollossa noin 30 vuotta ja ollut mukana erilaisissa työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä työskentelen yksityisellä lääkäriasemalla vastaavana työterveyshoitajana ja teen lisäksi johdon työnohjaajan työtä. 

Jaana Parkkila, Varsinais-Suomi

Olen perhekeskeinen työhyvinvoinnin ammattilainen. Päätöksenteon tulee perustua tietoon ja vaikuttavuuteen.  Valtuustotyössäni asetan tavoitteiksi ehjien palvelupolkujen luomisen, erityisesti mielenterveyden häiriöissä nopean hoitoon pääsyn sekä yhdenvertaisten, vaikuttavien ja moniammatillisesti tuotettujen palveluiden saatavuuden. Ajan erityisesti toimivan perusterveydenhuollon, ennaltaehkäisevien ratkaisujen, järjestöyhteistyön ja hoitoalan työhyvinvoinnin asiat.   Hyvinvointialueella tulee varmistaa, että työkykyjohtamisen arjen käytänteet löytyvät kaikkien työntekijöiden työkalupakista. Esihenkilötyöhön tulee osoittaa riittävät resurssit.  Laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut voidaan tarjota, kun henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky on otettu koko organisaation eri tasoilla arjessa huomioon.

Terhi Vesiluoma, Pohjanmaa

Olen Terhi Vesiluoma, 47-vuotias työterveyshoitajataustainen tulevaisuuden sote-johtamisen maisteriopiskelija Vaasasta. Lähdin ehdolle Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäseneksi. Haluan tulevaisuudessa edistää pohjalaisten toimivaa arkea ja olla päättämässä sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammais- ja vanhuspalveluista sekä pelastustoimen asioista, koska koen tämän äärettömän mielenkiintoiseksi luottamustehtäväksi. Kahden vuosikymmen mittainen kokemukseni työterveyspalveluista yksityiseltä sektorilta sekä kouluttautuminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtamistehtäviin antavat minulle valtavasti osaamista ja sitä kautta mahdollisuuden päästä vaikuttamaan jokaisen pohjalaisen elämään. Tärkeää sote-uudistuksen etenemisessä on mielestäni varmistaa sekä ammattilaisten että asiakkaiden toimintakykyisyys ja hyvinvointi. Pidän erityisen tärkeänä, että sote-alan esihenkilöt ovat alan osaajia, joilla on kykyä osaamisen johtamiseen ja sen kehittämiseen esimerkiksi uusien toimintatapojen käyttöönottamisella. Työskentelyni yksityisellä sote-sektorilla antaa hyvän perspektiivin myös hyvinvointialueen ja alueen yritysten ja yrittäjien sekä järjestöjen työn ja palveluiden laadun kehittämiseen kohti asiakaslähtöisiä ja -keskeisiä toimintatapoja. On hyvä, että palveluntuottajia on useita, sillä se kirittää palveluiden laadun kehittämistä asiakastarpeita vastaaviksi. Hyvää palvelua pystyy tuottamaan vain hyvinvoiva henkilöstö, jonka työtä ja tekemistä arvostetaan ja johon myös panostetaan. Terveydenhoitajaopinnoissa olen saanut koulutuksen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja olen sitä toteuttanut niin työterveyshoitajan työssä kuin esihenkilötyössäkin. Tätä osaamista kaivataan ja tarvitaan myös tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa!