Avainta-alojen palkankorotukset vuodelle 2023

Keskitetty kehittämiserä nostaa 1. kesäkuuta yleiskorotuksena peruspalkkoja ja niihin rinnastettavia peruspalkkoja 0,7 prosenttia. Lisäksi palkkoja nostaa jo aiemmin sovittu 1,5 prosentin yleiskorotus. Kesäkuun alussa jaetaan myös 0,4 prosentin paikallinen erä.

Verrokkialojen heijastusvaikutuksena sovittu 500 euron kertapalkkio on maksettava elokuun loppuun mennessä.

– Kertapalkkio maksetaan työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut tänä vuonna viimeistään 2. toukokuuta ja on voimassa 31. toukokuuta. Osa-aikaiselle työntekijälle kertapalkkio maksetaan 31. toukokuuta voimassa olevalla osa-aikatyön prosentilla, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

Joulukuun alussa peruspalkkoja ja niihin rinnastettavia kuukausipalkkoja nostaa 0,7 prosentin yleiskorotus.

Avaintan viime kesäkuisessa työehtosopimuksessa (AVAINTES) vuoden 2023 palkankorotukset kytkettiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työehtosopimusten palkankorotusten tasoon.

AVAINTESistä neuvottelevat JUKO, jäsenliittomme Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Avaintyönantajat AVAINTA.