Avainta-neuvottelut jatkuivat keskiviikkona

JUKO tavoittelee yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia ja useampivuotista palkkaohjelmaa.

Neuvottelut Avainta-alan työehtosopimuksista jatkuivat tavoitteiden esittelyllä eilen 2. helmikuuta.

JUKO tavoittelee tällä sopimuskierroksella yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia ja useampivuotista palkkaohjelmaa.

  • Palkkausjärjestelmän kehittämisessä tavoittelemme tehtävän vaativuuden ja ammatin hallinnan ja työsuorituksen arvioinnin erottamista toisistaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja henkilökohtaiseksi lisäksi, kertoo JUKOn Avainta-alojen neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Hän painottaa, että perhevapaauudistuksen muutokset on huomioitava AVAINTESin määräyksissä kuten myös lyhyt, palkallinen omaishoitovapaa.

Muita tavoitteita ovat muun muassa matkustusajan korvaaminen.

  • Iso ongelma on, että laajoilla työntekoalueilla esimerkiksi matka-aikaa kotoa päivän ensimmäiseen työpisteeseen ei korvaa kukaan, vaikka matkaan käytetty aika olisi työnantajan vaatimuksesta kohtuuttoman pitkä.

Sujuvampaa paikallista sopimista

Paikallisen sopimisen onnistumisen edellytyksenä JUKO pitää luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävään käytettävän ajan lisäämistä ja korvauksen kohentamista.

  • Sujuva ja kaikkia hyödyttävä paikallinen sopiminen edellyttää luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksien vahvistamista. Ilman riittävää tietopohjaa on erittäin hankala neuvotella paikallisesti, Minna Holm huomauttaa.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 4. helmikuuta.

Avainta-alojen työehtosopimusneuvottelut (AVAINTES) alkoivat sopimuksen irtisanomisella 12. tammikuuta. Sopimus on irtisanottu päättymään 28. helmikuuta.

Kerromme sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #avaintes. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Avainta-faktat

Sopimus | AVAINTES

Neuvottelija | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO), kuvassa

Pääsopijat | JUKO, JUKOn jäsenliitot Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Avaintyönantajat AVAINTA

AVAINTES koskee noin 45 000:ta palkansaajaa.

Miksi työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
Työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.