Eduskuntavaalitavoitteet 2023

Työterveyshoitajaliitto tukee osana työterveyshuollon työkykyä tukevaa toimintaa TYÖ2030 -ohjelman tavoitteita, joita ovat uusien toimintatapojen kehittäminen yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa. Liittona olemme sitoutuneet työkykyä ja työllisyyttä tukevaan yhteiskuntakehitykseen Työterveys2025 ja TYÖ2030 ohjelmien linjausten mukaisesti. TYÖ2030-ohjelma tarvitsee jatkoa ja uusi ohjelmakausi tulee käynnistää. Työelämän kehittämisen tulisi olla pitkäaikaisstrategiaan perustuvaa, jossa tavoitteena on kehittää maailman parasta työelämää Suomessa. Parempaan työtulevaisuuteen tähtäävät vaikuttamisteemamme ovat Työkyky ja Osallistuminen sekä Osaaminen ja Yhdenvertaisuus. Alla on listattu vain tavoitteisiimme liittyvät toimenpiteet. Koko esitteen pääset lukemaan TÄSTÄ. Lisäksi teimme 10 Akavalaisen sote-liiton kanssa yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Työkyky ja osallistuminen

Toimenpiteet
✓ Luodaan valtakunnalliset indikaattorit työterveyshuollon laadun arviointiin.
✓ Varmistetaan riittävät resurssit työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi.
✓ Tehdään sujuviksi siirtymät työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja työllisyyspalvelujen välillä.
✓ Uudistetaan työturvallisuuslaki
– Uudistetaan työturvallisuuslaki psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja henkisen työkyvyn tukemiseksi
– Siirretään työsuojelun yhteistoiminta osaksi työturvallisuuslakia
✓ Työterveyshuolto
– Säädetään työterveyshuoltolakiin ennakoivista työterveystarkastuksista
– Sisällytetään henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen osaksi lakisääteistä työterveyspalvelua
✓ Työaikasuojelu
– Täsmennetään oikeutta irrottautua työtehtävistä työajan ulkopuolella
– Turvataan matkustavien työntekijöiden palautuminen ja lepoaika
– Parannetaan oikeutta osittaiseen etätyöhön
– Laajennetaan tapaturmalain soveltamisalaa etätyössä

Osaaminen ja yhdenvertaisuus

Toimenpiteet
✓ Työterveyshuoltoon pätevöitymisen kustannukset osaksi koulutusjärjestelmän kustannuksia
✓ Turvataan riittävä määrä työterveyshuollon pätevöittävää koulutusta.
✓ Muutetaan työterveyshuollon pätevöittävä koulutus osaksi ylempää korkeakoulututkintoa.
✓ Korjataan työterveyshoitajien palkkataso.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Inka Koskiaho, 0505368226, Inka.koskiaho@gmail.com
järjestöpäällikkö Eve Becker, 0407617231,
eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi