Hae mukaan mentoriohjelmaan

Mentoriohjelmassa on tavoitteena yhdistää kokeneita työterveyshoitajia ja työterveyden esimiehiä tuoreisiin alalle tulijoihin tai urapolun seuraavia askeleita ottaviin. Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta (mentorilta) kokemattomammalle (aktorille).

Aktoriksi voit hakea, mikäli työterveyshuollon pätevöitymisestäsi tai esihenkilönä aloittamisestasi on alle kaksi vuotta. Mentoriksi toivomme jäseniämme, jotka ovat jo vähintään muutaman vuoden ajan toimineet työterveyshoitajina tai esihenkilöinä.

Mentorointi käytännössä

Ohjelmassa aktori löytää vahvuuksiaan, haastaa ajatuksiaan ja saa tukea uusissa tehtävissään. Mentori taas pääsee jakamaan hiljaista tietoa ja saa tuoretta näkökulmaa alalle. Molempia sitoo vaitiolovelvollisuus. Mentori ja aktori sopivat keskenään tapaamisen sisällöistä ja tiheydestä. Tavallisesti tapaamisten väli on 1–2 kk.

Ohjelma kestää vuoden. Yhteisessä alkutapaamisessa käydään läpi ohjelman sisältöä ja rooleja sekä sovitaan käytännön järjestelyistä. Aktorit ja mentorit kutsutaan koolle myös ohjelman keskivaiheilla ja lopussa.

Miten voin hakea mukaan?

Täytä hakulomake 31.12.2021 mennessä. Ohjelmaan mukaan valitut kontaktoidaan tammikuussa 2022.
Aktorit: Hakulomakkeen voit täyttää tämän linkin kautta.
Mentorit: Hakulomakkeen voit täyttää tämän linkin kautta.

Lisätietoja saat järjestöpäällikkö Eve Beckeriltä, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi, 0407617231.