Hoitoalan ammattilaisten on pystyttävä suojaamaan asiakkaat ja itsensä

Akavalaiset hoitoalan ammattijärjestöt Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry sekä Suomen Työterveyshoitajaliitto ry ovat huolissaan niin potilaiden/asiakkaiden kuin henkilöstönkin turvallisuudesta.

Saamme jäsenistöltämme lisääntyvässä määrin yhteydenottoja suojavarusteiden riittämättömyydestä ja työnantajien puutteellisesta ohjauksesta suojavarusteiden käytössä.

Työnantajan velvollisuutena on antaa henkilökunnalle selkeä ja tarkoituksenmukainen ohjeistus tartunnan torjunnassa noudatettavista toimenpiteistä. Tällä hetkellä ohjeistus ei ole yhdenmukaista eikä ainakaan kaikilta osin tutkimukseen perustuvaa.

Erityisen paljon kysymyksiä ovat aiheuttaneet kankaiset hengityssuojaimet, joiden laatu ja suojausteho vaihtelee todella paljon ja väärin käytettyinä niistä voi olla jopa haittaa. Näitä maskeja ei ole tarkoitettu hoitotyön ammattilaisten käyttöön. Mikäli pakottavassa tilanteessa joudutaan ko. maskeja käyttämään, tulee käytön ohjeistus toteuttaa erityisen tarkasti.

Työnantajan on annettava selkeä ohjeistus, että työntekijät eivät saa tulla töihin, jos heillä on hengitystieinfektion oireita, vaikka oireet olisivat kuinka lieviä. Toisaalta tarvitaan myös ohjeistus siitä, milloin sairastetun infektion jälkeen on mahdollista palata takaisin työhön.

Myös hoitohenkilökunnan riittävä testaaminen on tärkeää, jotta koronaviruksen leviämistä pystytään ehkäisemään. Testeihin tulee päästä välittömästi, kun oireita ilmenee tai altistuminen on tiedossa.

Kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite tässä erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa on oltava niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin terveyden ja turvallisuuden varmistaminen.


Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry      
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry      
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry