JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa

JUKOn, JHL:n ja Jytyn tähän mennessä jättämien lakkovaroitusten piirissä on noin 40 000–50 000 kunta-alan palkansaajaa. Työtaistelutoimilla järjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi sovittelemaan sopimuskiistaa heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen maanantaina 7. maaliskuuta.

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Oulun ja Turun kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelijalle.

Kaksipäiväisen lakon Oulussa ja Turussa on määrä alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta klo 00.01 ja päättyä torstaina 7. huhtikuuta klo 23.59. Lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet sopuun ennen tätä.

Työtaistelutoimilla palkansaajajärjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotta neuvottelutulokseen päästäisiin. Työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisten (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Kyseessä on jo kolmas JUKOn, JHL:n ja Jytyn ilmoittama kaksipäiväinen lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa. Ensimmäinen lakkovaroitus koski lakkoa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.–24. maaliskuuta. Toinen lakkovaroitus koski puolestaan lakkoa Tampereella ja Kuopiossa 29.–30. maaliskuuta.

JUKOn, JHL:n ja Jytyn tähän mennessä jättämien lakkovaroitusten piirissä on noin 40 000–50 000 palkansaajaa.

Viime viikolla käynnissä oli myös koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 7.–13. maaliskuuta. Seuraava ylityö- ja vuoronvaihtokielto on julistettu ensi viikolle 21.–27. maaliskuuta.

”Juhlapuheet eivät riitä”

– Viimeistään nyt lienee työnantajalle tullut selväksi, että kunta-alan työntekijät ovat tosissaan ja kyllästyneet odottamaan heidän työnsä merkityksen näkymistä palkassa. Juhlapuheet ja sanallinen kannustus ei enää riitä, summaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

– Kunnollisten palkankorotusten ja palkkaohjelman aika on kunta-alalla nyt. Kunta-alan työntekijät ovat pelastaneet Suomea kymmenen vuotta raamisopimuksella, työllisyys- ja kasvusopimuksilla sekä kikyllä. Sitten tuli korona ja nyt Ukraina. Lisäksi korkea inflaatio syö ostovoimaa. Kunta-alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet eivätkä jaksa enää odottaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

– Kunta-alan työntekijät tuottavat meille kaikille arvokkaita palveluita, joiden toimivuus kriisiaikana on erityisen tärkeää. Arvostusta ei mitata yksin rahalla, mutta myös kunta-alan työntekijöille on turvattava riittävä ansiotaso. Siihen tarvitsemme palkkaohjelman, vaatii Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

JUKO, JHL ja Jyty: Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto | 14.3.2022

Kunta-alan osapuolet keskustelivat jälleen maanantaina | 14.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 11.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja | 7.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle – Tavoitteena vauhdittaa keskeytettyjä kunta-alan neuvotteluja | 2.3.2022