JUKO: Sote-ala nostetaan palkkakuopasta neuvotteluissa – ”Vaalilupauksissa kohdennetut korotukset ovat ennenkin johtaneet työmarkkinakaaokseen”

Suomen suurin julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO muistuttaa, että neuvottelut myös sote-alan palkankorotuksista kuuluvat työmarkkinajärjestöille, eivät politiikkapöytiin.

Julkisalojen 200 000:ta akavalaista asiantuntijaa ja esihenkilöä edustava JUKO varoittaakin nyt politisoimasta sote-alan palkankorotuksia.

Sosiaali- ja terveysalan palkkojen ja työehtojen rahoittaminen on merkittävä yhteiskunnallinen asia, mutta valtion ja kuntien budjetista tulevan rahan kohdentaminen palkankorotuksiin ratkaistaan vain ja ainoastaan työmarkkinaneuvotteluissa, huomauttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Poliitikkojen vaalilupauksissaan jakamat palkankorotukset ovat ennenkin johtaneet työmarkkinakaaokseen. Oikea paikka nostaa sote-ala palkkakuopasta on työmarkkinajärjestöjen yhteistyössä käymät työmarkkinaneuvottelut.

Löfgren painottaa, että korona on entisestään vahvistanut sitoutuneiden ammattilaisten merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon koko ketjussa.

Hoitovelan ja henkisen pahoinvoinnin hoito on sote-henkilöstön harteilla senkin jälkeen, kun korona on saatu hallintaan.

Epäonnistuminen on taattu ilman kannustavia työehtoja ja riittävää rahoitusta. Näillä on suora yhteys myös ammattien veto- ja pitovoimaan.

Esihenkilöt sote-alalla työskentelevät kovan paineen alla johdon vaatimusten ja kuormitetun henkilöstön välissä.

Säästämme yhteiskunnan varoja ja parannamme henkilöstön jaksamista ja työn vaikuttavuutta, kun turvaamme esihenkilöille mahdollisuudet suunnitella toimintoja, johtaa ihmisiä ja ohjata riittävästi käsipareja arjen työhön, Löfgren korostaa.

Neuvottelut SOTE-sopimuksesta alkavat 19. elokuuta

Lähes 180 000 kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevää palkansaajaa siirtyy Kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) uuden työ- ja virkaehtosopimuksen SOTE-sopimuksen piiriin 1. syyskuuta.

Sopimuksen osapuolet neuvottelevat palkkaus- ja työaikamääräysten kehittämisestä syksyn aikana. Neuvottelut alkavat torstaina 19. elokuuta.

Haluamme varmistaa sote-henkilöstölle sellaiset työehdot ja -olot, että ala houkuttelee uusia opiskelijoita ja että sote-ammattilaiset tuntevat ylpeyttä työstään, JUKOn Maria Löfgren sanoo.

SOTE-sopimus ja muut kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka.

JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, sote-alalla, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa, kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Virka- ja työehtosopimustemme piirissä on 200 000 akavalaista.