Julkisen sektorin neuvottelutiedote

Tähän tiedotteeseen on koottu päivän tiedot SOTE-sopimuksen, Avainta-alojen sekä valtion neuvotteluista.

SOTE-neuvotteluissa esillä paikalliset sopimukset

SOTE-sopimuksen osapuolet jatkoivat neuvottelutavoitteidensa läpikäyntiä keskiviikkona 16. helmikuuta. JUKOn tavoitteena neuvotteluissa ovat muun muassa korvaukset työajalla matkustamisesta.

SOTE-osapuolet kokoontuivat viidennen kerran. JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että tämä tapaaminen keskittyi paikallisten sopimusten kysymyksiin erityisesti hyvinvointialueille siirryttäessä.

– Myös kaikki paikalliset sopimukset siirtyvät sovellettaviksi hyvinvointialueilla. Tällöin voi tulla tilanne, että samaa asiaa koskevia paikallisia sopimuksia on useita erilaisia. Nyt yhteinen näkemyksemme onkin, että ennen hyvinvointialueille siirtymistä on näiden sopimusten osalta hyvä tehdä selvitys, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään, Vattulainen sanoo.

Matkustaminen lisääntyy ja sitouttaa

Jouni Vattulaisen mukaan matkustuskorvaukset ovat neuvotteluissa JUKOlle olennainen asia, sillä työntekoalueet ovat laajenemassa.

– Matkustaminen lisääntyy sekä työajalla että työpaikan ja kodin välillä, joten työhön sidonnaisuus kasvaa merkittävästi. Tämä korostuu erityisesti hyvinvointialueille siirryttäessä.

Vattulainen poimii esimerkiksi tilanteen, että matka kestää työpäivän ensimmäiseen työpisteeseen tai viimeisestä työpisteestä kotiin kauemmin kuin matkustaminen ensisijaiselle työpaikalle. Tällöin matka-ajan erotus täytyy saada korvattavaksi. Sama tilanne on, jos työnantaja siirtää toisen työpisteen yli puolen tunnin matkan päähän ensisijaisesta työpisteestä.

– Matkustamiseen käytetty aika pitää korvata myös silloin, kun työntekijä matkustaa säännöllisesti työasioissa työajan ulkopuolella, Vattulainen sanoo.

Seuraava tapaaminen 21. helmikuuta

Neuvottelut Avainta-alan työehtosopimuksista jatkuivat 16. helmikuuta.

JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo, että tänään neuvottelupöydässä olivat työaikakysymykset ja palkkausjärjestelmä.

– Työaikojen osalta käsittelimme muun muassa varallaoloa. JUKO pitää tärkeänä, että varallaolomääräyksiä muokattaisiin vastamaan nykyistä mobiilimpaa työelämää.

– Palkkausjärjestelmän uudistamistarpeissa työnantajan ja työntekijöiden näkemykset ovat valitettavan kaukana toisistaan.

Työntekijöiden tavoitteena on lisätä palkkatietämystä ja henkilöstön edustajan oikeuksia tiedonsaantiin.

Neuvottelut jatkuvat 17. helmikuuta.

Valtion neuvotteluissa käsittelyssä perhevapaauudistuksen valmistelu

Valtion neuvotteluissa käsiteltiin niin sanotun perhevapaauudistuksen valmistelun tilannetta 16. helmikuuta.

– Asiaa on valmisteltu työryhmässä viime syksynä, ja tekstikysymyksistä on jäänyt pääneuvotteluryhmän ratkaistavaksi muutama kohta, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo tarkentaa.

Valtion työmarkkinalaitos esitteli myös uudistuksen kustannuslaskennan perusteita.

Lisäksi muiden mahdollisten tekstimuutosten kustannusten arvioinnista käytiin keskustelua.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 18. helmikuuta.