Koronarokotuksessa voi käydä työajalla

Voiko työajalla käydä koronarokotuksessa? Tartuntatautilain 45 pykälän mukaan ”Työntekijällä on oikeus käydä valtioneuvoston päättämässä yleisessä vapaaehtoisessa koronarokotuksessa työaikana, jos se ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana”.

Jos rokotusaikaa ei saa kohtuudella varattua vapaa-ajalle, rokotuksessa voi käydä työajalla ja siihen käytetty aika matkoineen luetaan työajaksi.

Koronarokotukseen käytetyn ajan lukeminen työajaksi ei määräydy työaikalain tai virka- ja työehtosopimuksen mukaan, sillä tartuntatautilain 45 pykälä sivuuttaa tältä osin molempien määräykset.

Koska pääosa rokotusajoista sijoittuu arkipäiville ja päiväaikaan, JUKO painottaa, että työnantajien on tarpeen mahdollistaa joustava pääsy rokotuksiin, jotta kaikki työikäiset saavat koronarokotteen mahdollisimman nopeasti.

Työnantaja ei voi kuitenkaan pakottaa työntekijää ottamaan rokotetta ja koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista.