Korvausuudistuksella moniammatillisempaan ja vaikuttavampaan työterveyteen

Suomen Työterveyshoitajaliitto odottaa työterveyshuollon korvausuudistuksen kehittävän työterveyshuollon käytännön toimintaa moniammatillisempaan suuntaan. Korvausuudistuksen tuomia mahdollisuuksia tulisi hyödyntää jo ennakoiden toimintasuunnitelmaneuvotteluissa, jotka käynnistyvät syksyllä työpaikkojen kanssa. Toiminnan suunnitteluun voisi tulevaisuudessa osallistua myös palveluverkoston tahoja. Työterveysyksiköissä olisi erityisen tärkeää tarkastella työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden rooleja ja vastuita suhteessa perustehtävään.

Työkyvyn tukemiseksi kaikki keinot tulisi ottaa käyttöön. Korvausuudistuksessa yrityksellä on käytettävissä enemmän rahaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestämiseen. Liiton mukaan tämä antaa yrityksille paremmat edellytykset toteuttaa työterveyshuollon perustehtävää. Toivomme, että tämä edistää työterveyshuollon kattavuutta maassamme ja päästäisiin tilanteeseen, jossa jokainen työikäinen olisi työterveyshuollon palveluiden piirissä. Korvausuudistuksen seurantaa voitaisiin toteuttaa esimerkiksi työsuojelutarkastusyhteenvetojen avulla. Niistä voidaan selvittää, miten työterveyshuollon sisältö käytännössä muuttuu. Vaikka korvattavuuden edellytyksenä ei enää ole työkyvyn tuen toimintamallin käyttöönotto, tulee työkyvyn tukemista kehittää edelleen yhteistyössä aktiivisesti, myös tulevaisuudessa. Korvausuudistus antaa mahdollisuuden lisätä työterveyshuollon vaikuttaviksi todettuja menetelmiä, kuten suunnattuja terveystarkastuksia ja ryhmien ohjausta ja neuvontaa, jotta työterveyshuollosta saadaan paras kustannushyöty työpaikoille.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Pilvi Österman
0400734476
pilvi.osterman@gmail.com