Kunta- ja hyvinvointialan neuvotteluosapuolet saavuttivat merkittävän neuvottelutuloksen sote-alalla

SOTE-palkkaustyöryhmässä on neuvoteltu ja rakennettu SOTE-sopimukseen uudet palkkaliitteet ja -hinnoittelukohdat ohjausteksteineen. Uusiin palkkahinnoittelukohtiin tulevista vähimmäispalkoista päästiin myös sopimukseen.

Tehtävät viiteen eri liitteeseen

Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen eri tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen, joiden sisällä on palkkaryhmiä.

Palkkaryhmät määrittelevät peruspalkat, eli vähintään maksettavat palkat lähes kaikille suurille ammattiryhmille. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

Uudet palkkaliitteet

  • Johto- ja esihenkilötehtävät
  • Erityisasiantuntijatehtävät
  • Asiantuntijatehtävät
  • Ammattitehtävät
  • Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät

Kokonaan uusia palkkaryhmiä ovat muun muassa erityisasiantuntijat, vaativat asiantuntijatehtävät ja vaativat ammattitehtävät.

Työterveyshoitajat ja mm. hyvinvointikoordinaattorit kuuluvat liitteeseen 2. Erityisasiatuntijatehtävät. Tämän palkkahinnoittelukohdan vähintään maksettavaksi peruspalkaksi tulee 3 000 €/kk.

Uudet liitemääräykset uusine vähimmäispalkkoineen tulevat voimaan 1.2.2024. Hyvinvointialueet saattavat maksaa korotukset eri ajankohtina, mutta ne maksetaan joka tapauksessa taannehtivasti 1.2. alkaen.

Neuvottelut jatkuvat

Työ jatkuu kevään aikana varsinaisten palkkausmääräysten uudistamiseksi ja mahdollisesti ns. tasopalkkamallin rakentamiseksi. Lisäksi neuvotellaan erillisistä lisistä, joita voidaan maksaa tietyistä lisätehtävistä. Uusi valtakunnallinen järjestelmä korvaisi nykyiset paikalliset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät. Seuraavan vaiheen neuvottelijat arvioivat valmistuvan vuoden kuluessa.

Palkkaohjelmilla tuetaan muun muassa palkkausjärjestelmän kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista. Nyt hyväksyttyyn ratkaisuun on käytetty palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

Neuvotteluihin osallistuivat neuvottelujärjestömme JUKOn lisäksi JAU, Sote ja työnantajapuolta edustava Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Osapuolet sopivat SOTE-sopimuksesta vuonna 2020 ja se tuli voimaan 1. syyskuuta 2021. Sopimusta soveltavat kaikki hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät, muun muassa HUS-yhtymä ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto.