Kutsu sääntömääräiseen syysliittokokoukseen

Aika Perjantai 17.11.2023 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.15 alkaen.

Paikka Scandic Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat kokoustoimihenkilöt
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja puheoikeudet
4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudeksi 2024-2025
6. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle toimikaudeksi 2024-2025
7. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Päätetään liiton puheenjohtajan palkkiosta sekä hallituksen ja sen alaisten jaosten ja toimikuntien jäsenten palkkioista.
9. Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksujen suuruudesta
10. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2024
11. Sääntömuutos
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Tulosta esityslista ja valtakirja