Lakko-oikeuden rajaaminen lakeja säätämällä on häpeällistä

Maan hallitus on pika pikaa käynnistänyt hankkeen potilasturvallisuuslain valmistelemiseksi. Lailla on tarkoitus rajata hoitajien lakko-oikeutta.

Lakkooikeus on työntekijöiden perusoikeus demokraattisessa yhteiskunnassa ja Suomessa vahvasti lailla turvattu. Ammatillinen yhdistymisvapaus (PerL13§), johon sisältyy myös työtaisteluoikeus, kuuluu perustuslain suojaamiin perusoikeuksiin. YK:n alaisen ILO:n määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet, mukaan lukien työtaisteluoikeus, on myös ratifioitu Suomessa. Laki ohjaa työtaisteluja koskevia määräyksiä muun muassa työehtosopimuslaissa ja laissa työriitojen sovittelusta. Tätä taustaa vasten olisi tuomittavaa, että yhden alan työntekijöiltä tämä oikeus vietäisiin pois.

WHO:n raportissa (The State of the World’s Nursing 2020) maailman johtajia kehotetaan vahvistamaan sairaanhoitajien asemaa nopeasti. Tähän asiaan on Suomessakin herättävä. Kaikki voimat on keskitettävä siihen, miten saamme alan palkkausta ja työoloja kehitettyä. Lainsäädäntöhanke, jolla voidaan laillista työtaisteluoikeuttaan käyttävät hoitajat uhkasakon voimalla pakottaa töihin, on häpeällinen.

Kansalaisten henkeä ja terveyttä eivät hoitoalan lakot akuutisti uhkaa, vaikka mediassa tätä työnantajapuolen viestiä on tuotu esille. Hoitajilla ei tietenkään ole halua vaarantaa kansalaisten henkeä ja terveyttä. Suojelutyöstä voidaan ja pitää neuvotella työpaikoilla – eikä uhata sakoilla!

Lisätietoja:

Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry
Puheenjohtaja Jarkko Koskiniemi, 0503091349, jarkko.koskiniemi@taja.fi

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry
Puheenjohtaja Tiina Mäenpää, 0445420557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Puheenjohtaja Inka Koskiaho, 0505368226, inka.koskiaho@gmail.com