Liiton kannanotto työterveyshuollon yhteydessä järjestetyistä sairaanhoitopalveluista   

Liitto osallistui 6.6.2024 THL:n keskustelutilaisuuteen: Työterveyshuollon yhteydessä järjestetyt sairaanhoitopalvelut. Veimme tilaisuuteen seuraavaa viestiä:

Korostamme, että vaikka nykyinen työterveyshuollon järjestelmä ei olekaan tasa-arvoinen, se on tärkeä säilyttää, kunnes toimivampi vaihtoehto löytyy. Ehdotuksemme painottavat ennaltaehkäisevää työtä, työnantajien vastuun kasvattamista ja hoidon tarpeen arvioinnin tärkeyttä. Lisäksi esitetään, että resurssien käyttöä tulisi tehostaa ja kalliita sopimuksia rajoittaa.

  • Tärkeys säilyttää palvelut: Huolimatta järjestelmän epätasa-arvoisuudesta, työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut on tärkeä säilyttää. Työikäisten työssäkäynti on olennaista kansanterveyden ja -hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
  • Ennaltaehkäisevän työn painotus: Työterveyshuollon painopistettä tulisi siirtää ennaltaehkäisevään työhön, ja työnantajien tulisi lisätä omailmoituskäytäntöjä lyhyiden poissaolojen hallitsemiseksi. Näin säästettäisiin työterveyshuollon resursseja ja saataisiin kustannussäästöä, jota voitaisiin kohdentaa esimerkiksi mielenterveyden tukemiseen.
  • Työnantajien vastuu: Työnantajien tulisi ottaa enemmän vastuuta työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden kustannuksista ja käytöstä. Näin voidaan säästää resursseja ja kohdentaa niitä esimerkiksi mielenterveyden tukemiseen.
  • Hoidon tarpeen arviointi: Hoidon tarpeen arvioinnin tulisi olla pakollinen jokaisessa sairaanhoidon käynnissä. Tämä voisi toteutua esimerkiksi robottien tai sairaanhoitajien kautta, ja kevyemmät käynnit voisivat kohdistua enemmän hoitajille.
  • Sopimustasot ja resurssien käyttö: Lääkäritaloissa on tultu kauas tarvelähtöisestä työterveyshuollosta. Kalliita tutkimuksia sisältävät sopimukset tulisi rajoittaa, ja kelakorvaukset tulisi selkeästi rajata koskemaan vain yleislääkäritasoisia sairaanhoidollisia palveluita. Työterveyden tulisi keskittyä keskeisiin työterveyden asioihin ja sairaanhoito eriyttää ns. sairaanhoidon lääkäreille, jotka voivat olla myös työterveydessä.
  • Järjestelmän tasa-arvoisuus: Tavoitteena tulisi olla tasa-arvoinen järjestelmä, jossa hyväksi havaitut käytännöt otetaan laajemmin käyttöön. Työterveyshuollon sairaanhoidon alasajon sijaan tulee keskittyä kehittämään sote-keskusten toimintaa niin, että se on vetovoimainen työpaikka, eikä yrittää ratkaista resurssivajetta regulaation avulla.
  • Käypä hoito -suositusten noudattaminen: Työterveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi seurata tarkemmin käypä hoito -suosituksia sekä vähentää resurssien tuhlausta usein tarpeettomiin lähetteettömiin erikoislääkärikäynteihin.