Linjaus työterveyshoitajan työn laadusta ja vaikuttavuudesta 2023

Työterveyshoitajien tehtävän vaativuus on kasvanut paljon tulostavoitteiden koventumisen myötä. Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa laajempaa työkyvyn tuen asiantuntemusta. Työterveyshoitajien työn vaativuuden kasvussa näkyy myös työterveyslääkäreiden ja asiantuntijoiden resurssivaje. Lisäksi yhä suurempi osa työterveyshoitajista koordinoi valtakunnallisia asiakkuuksia, ja asiakkaat edellyttävät entistä vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä. Työterveyshoitajat ovat toivoneet liitolta suositusta asiakasmitoituksesta. Suositus tehtiin 2019 ja päivitettiin linjauksen muotoon 2021. Linjaus päivitetään joka toinen vuosi jäsenkyselyn tulosten perusteella. Linjaus ottaa kantaa työterveyshoitajan työn laadukkaan työn edellytyksiin, asiakasyritysten ja henkilöasiakkaiden maksimimäärään sekä laskutusastetavoitteeseen. LINKKI.