Löytyykö Vuoden työterveyshoitaja 2023 sinun työpaikaltasi?

Kuvassa Vuoden työterveyshoitaja 2022 Taina Tuhkanen.

Vuoden työterveyshoitaja valitaan 25. kerran vuonna 2023.

Ensisijaisina valintakriteereinä ovat:

  • hän on liiton jäsen
  • hän toimii työterveyshoitajan tehtävissä tai sitä läheisesti sivuavassa tehtävässä
  • hän on aktiivinen
  • hän on ammatillisesti edustava liittomme jäsen 

Lisäksi hän

  • on pitänyt huolta ammatillisesta osaamisestaan
  • toimii työyhteisönsä rakentavana jäsenenä
  • on työssään kehitysmyönteinen

Lisäansioksi luetaan

  • osallistuminen paikallisosaston toimintaan
  • osallistuminen muuhun liiton toimintaan
  • muu yhteiskunnallinen aktiivisuus

Jos tunnet henkilön, joka pitäisi valita Vuoden työterveyshoitajaksi, niin voit tehdä esityksen itse sähköisellä lomakkeella tai esittää ideasi paikallisosastolle. Esitykset tulee tehdä 31.1.2023 mennessä.