Mielipide: Yhdenkään ihmisen palkasta ei pidä tehdä poliittista huutokauppaa

Akavalaiset puolustavat kaikkien toimialojen ja ammattiryhmien oikeutta työehtosopimisen autonomiaan. ”Arjessa ja jokaiselle palkansaajalle se tarkoittaa, että yhdenkään työntekijän tai ammattikunnan palkankorotuksesta ei tule poliittista huutokauppatavaraa tai heittopussia”, kirjoittavat Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto ja JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Akavalaiset puolustavat kaikkien toimialojen ja ammattiryhmien oikeutta työehtosopimisen autonomiaan. Toisin kuin viime päivinä on virheellisesti väitetty, se ei tarkoita, että vastustamme minkään alan tai ammattiryhmän palkankorotuksia.

Sen sijaan se tarkoittaa, että pidämme kiinni Suomen sitoutumisesta kansainvälisiin sopimuksiin, jotka turvaavat työmarkkinajärjestöille elintärkeän oikeuden neuvotella jäsentensä työehdoista.

Arjessa ja jokaiselle palkansaajalle se tarkoittaa, että yhdenkään työntekijän tai ammattikunnan palkankorotuksesta ei tule poliittista huutokauppatavaraa tai heittopussia.

Kuten yksityisellä sektorilla myös julkisaloilla palkankorotuksista ja niiden kohdentamista päättävät neuvottelujen varsinaiset osapuolet eli palkansaajien ja työnantajien edustajat, eikä päätöstä pidä ulkoistaa poliitikoille.

Sen sijaan ne aloittivat työtaistelujen, lukuisten oikeudenkäyntien, laillisuusvalvonnan ja oikeudellisten selvitysten sarjan ja johtivat kuntien sopimusjärjestelmän hajaannukseen.

Meillä on kokemusta siitä, mitä seuraa, kun palkat ja vaalilupaukset kulkevat käsikädessä. Vuoden 2007 eduskuntavaalien lupaukset eivät lopulta nostaneet ketään palkkakuopasta.

Järjestöjen tehtävä on neuvotella henkilöstölle kannustavat ja kehittyvät työehdot. Työnantajien tehtävä on varmistaa, että ne kohtelevat henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Poliitikoilla puolestaan on edessään laaja ja vaikea tehtävä sen määrittelemiseksi, millainen on ikääntyvän Suomen julkinen sektori ja miten se rahoitetaan.

Suomi elää muun maailman rinnalla poikkeuksellista murrosta ja siksi on tärkeää, että me työmarkkinoilla toimivat käymme poliitikkojen kanssa arvokeskustelua koko julkisen sektorin asemasta sen sijaan, että ulkoistaisimme hallitukselle keskeisimmän tehtävämme eli neuvottelut työ- ja virkaehdoista.

Katarina Murto ja Maria Löfgren

Akavan työmarkkinajohtaja ja JUKOn toiminnanjohtaja