Minun työni – Tutustu Puolustusvoimissa Sotilaslääketieteen keskuksessa Tikkakoskella työskentelevään Päiviin.

Esittelyssä on Puolustusvoimissa Sotilaslääketieteen keskuksessa Tikkakoskella työskentelevä Päivi Laaksonen.

Miten sinusta tuli työterveyshoitaja?

Terveydenhoitajaopintojen aikana harjoittelun myötä kiinnostuin työterveyshuollosta. Jo silloin koin työn monipuoliseksi ja haastavaksi. Lisäksi työ aikuisten parissa oli minulle mielekästä.

Työterveyshuoltoon päädyin töihin vuonna 2003, kun muutimme Tikkakoskelle mieheni työn perässä. Sain mahdollisuuden työskennellä työterveyshoitajan työssä varuskunnan terveysasemalla määräaikaisella työsuhteella. Vuonna 2006 tein työterveyshuollon erikoistumisopinnot Savonia AMK:ssa ja samana vuonna minut valittiin työterveyshoitajan virkaan Puolustusvoimille.

Kerro lyhyesti jotain itsestäsi.

Olen 41-vuotias ja asun Jyväskylässä. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi peruskouluikäistä tytärtä. Tykkään liikkua luonnossa lenkkeillen, suunnistaen tai hiihtäen.
Ennen työterveyshoitajan työtä olen työskennellyt sairaanhoitajan työssä terveyskeskuksissa eri osastoilla ja kotisairaanhoidossa.

Missä työskentelet ja mitä työhösi kuuluu?

Olen työskennellyt Puolustusvoimissa Sotilaslääketieteen keskuksessa Tikkakoskella noin 15-vuoden ajan työterveyshoitajana. Asiakaskuntamme muodostuu Puolustusvoimien eri puolustushaarojen hallintoyksiköistä. Terveystarkastuksia tehdään mm. toimisto- ja mastotyöntekijöille, savusukeltajille, asentajille sekä lentävälle henkilöstölle.

Koska työyhteisömme on melko pieni, työterveyshoitajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Työmme erikoisuutena on Ilmavoimien lentävän henkilöstön terveystarkastukset. Yksi osa terveystarkastusta on fyysisen kunnon testaus polkupyöräergometritestillä, joita työterveystiimissämme tekee sekä työterveyshoitajat että työfysioterapeutti. Polkupyöräergometritesti mittaa sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa. Testattavilla on työtehtäväkohtainen tavoite painokiloa kohti, joka tulee saavuttaa työtehtävän kelpoisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi tarkastukseen liittyy työterveyshoitajan haastattelu ja lääkärin tarkastus. Testi on maksimaalinen testi, jolloin poljetaan uupumukseen saakka. Testin perusteella saadaan tulos myös maksimaalisesta hapenottokyvystä, jonka perusteella asiakkaalle voidaan laatia henkilökohtainen liikuntaohjelma sykesuosituksineen eri kestävyyden osa-alueille. Testin kesto on pääsääntöisesti 16-24 minuuttia ja siinä poljetaan ergometria 2 minuutin välein nousevalla kuormituksella. Kuormituksen aikana testaaja seuraa asiakkaan sydänfilmiä, sykettä ja verenpainetta.

Ennaltaehkäisevän työn lisäksi Puolustusvoimilla työterveyshuoltoon kuuluu myös sairaanhoito, jota työterveyshoitajan työhön kuuluu päivittäin. Näiden lisäksi työskentelen välillä myös laboratoriossa ja joskus saatan avustaa myös lääkäriä toimenpiteessä.

Mikä työssäsi on parasta? Mitä haasteita koet työssäsi olevan?

Parasta työssäni on työn monipuolisuus, asiakkaat ja kollega. Työpäivät sisältävät monenlaisia työtehtäviä ja näin koen työn olevan mielekästä ja haastavaa. Pidän myös kollegan tukea ensiarvoisen tärkeänä pienessä työyhteisössä.

Toisaalta pidän työn monipuolisuutta myös haasteena. Laaja-alainen osaaminen vaatii jatkuvaa tiedon hankintaa ja tietojen päivittämistä sekä tarvittaessa asiakkaiden ohjaamista eteenpäin muille asiantuntijoille.

Mistä haaveilet työurallasi?

Olen haaveillut jatko-opinnoista, mutta en ole vielä täysin itseni kanssa sinut, mitä se voisi olla. Aika näyttänee, tuleeko haaveesta totta.

Miten haluaisit työtäsi kehittää?

Meillä Puolustusvoimissa työterveyshuollossa ei ole vielä juurikaan käytössä sähköisiä lomakkeita tai palveluita, joten niiden kehittäminen meidän asiakaskuntaamme sopivaksi olisi mielenkiintoista.

Mitä odotat työterveyshuollon tulevaisuudelta?

Tällä hetkellä keskustellaan jälleen sote-uudistuksesta. Tähän liittyen odotan mielenkiinnolla, miten työterveyshuolto tulee lopulta integroitumaan muuhun terveydenhuoltoon.

Mikäli toimit liitossamme luottamustoimessa, kerro siitä

Toimin tällä hetkellä Keski-Suomen paikallisosaston johtokunnan jäsenenä. Olen kuulunut paikallisosaston johtokuntaan 7-vuotta ja siitä ajasta olen ollut 5-vuotta sihteerinä.Työyhteisössäni työskentelee vain kaksi työterveyshoitaja, joten minulle on ollut tärkeää saada verkostoitua myös alueen muihin työterveyshoitajiin. Johtokuntatyö on ollut vuosien mittaan mielenkiintoista ja antoisaa.

Vapaa sana

”Aloita jokainen päivä positiivisin ajatuksin ja kiitollisin sydämin.”
– Roy T. Bennett