Minun työni – Tutustu KONE Oyj:n omalla työterveysasemalla Hyvinkäällä työskentelevään Samppaan..

Esittelyssä on KONE Oyj:n omalla työterveysasemalla Hyvinkäällä työskentelevä Samppa Antila.

Miten sinusta tuli työterveyshoitaja (Mikä sai kiinnostumaan alasta)?

Alun perin oli osittain sattumaa, että lähdin opiskelemaan terveydenhoitajaksi. Halusin päästä opiskelemaan hoitoalaa, ja terveydenhoitajalinja alkoi sopivasti silloisessa elämäntilanteessani vuonna 1998. Tarkoituksena oli siirtyä sairaanhoitajalinjalle seuraavan lukukauden aikana, mutta kun ymmärsin opintojen alkaessa, että voin suorittaa molemmat tutkinnot, jatkoin hyvillä mielin terveydenhoitajaopintoja. Kiinnostus työterveyshoitajan työhön virisi opintojen aikaisessa harjoittelussa ja heti, kun olin saanut kaksi vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen, lähdin suorittamaan työterveyshoitajan erikoistumisopintoja. Työt sisätautien teho-osastolla OYS:ssa päättyivät vuonna 2004, kun sain ensimmäisen työpaikan työterveyshoitajana Rokuan Kuntokeskuksessa.

Kerro lyhyesti jotain itsestäsi

Olen kohta 49-vuotias kolmen lapsen isä. Vanhin lapsista on jo aikuiseksi kasvanut nuori mies, mutta kaksi pienempää, 5-vuotias tytär ja 3-vuotias poika, huolehtivat siitä, että tekemistä riittää arkena ja viikonloppuina. Harrastin partiota yli 30 vuotta, mistä jäi kiinnostus luontoa ja retkeilyä kohtaan. Pidän myös lenkkeilystä ja pyöräilystä, ja jos aikaa on, niin kaivan vanhan kitarani ja rämpyttelen sillä joitain helppoja nuotiolauluja omaksi ilokseni. Pidän lukemisesta ja tällä hetkellä minulla on menossa lukuprojektina Kansojen historia -teossarja. Olen löytänyt myös äänikirjat ja niitä kuuntelen matkalla töihin ja lenkkeillessä.

Kerro missä työskentelet ja mitä työhösi kuuluu?

Olen toiminut KONE Oyj:n omalla työterveysasemalla Hyvinkäällä 10 vuotta. Toimin KONE Työterveyshuollon tällä hetkellä vastaavana työterveyshoitajana, ja vastuualueeseeni kuuluvat Hyvinkäällä sijaitsevan tuotekehitysyksikön ja Lohjan Tytyrin kaivosalueella olevan testausyksikön henkilöstön työterveyshuollosta vastaaminen työterveyshoitajana. Avustan lisäksi KONEen tehdasyksikön työterveyshuollon toteutuksessa. Parina päivänä viikossa päivystän omalla työterveysasemallamme ja tällöin saa hieman harjoittaa sairaanhoidollisia kädentaitoja. Tämän lisäksi toimin työkykykoordinaattorina tuotekehitysyksikössämme ja KONE Hissit Oy:ssä. KONE Hissit on konsernimme yhtiö, jonka työntekijät rakentavat ja huoltavat erilaisia hissi-, ovi- ja liukuporraslaitteita Suomessa. Työkykykoordinaattorin roolissa avustan työntekijöitä ja esimiehiä tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on uhattuna tai alentunut ja tarvitaan toimenpiteitä työhön paluun tueksi tai työuran suunnittelua, niin että henkilö voi jatkaa työelämässä turvallisesti ja terveellisesti tavoite-eläkeikään asti. Käytännössä tämä näkyy työssäni siten, että osallistun lähes kaikkiin työkykyneuvotteluihin työkykykoordinaattorin roolissa ja seuraan työkykytoimenpiteiden piirissä olevien henkilöiden tilanteiden etenemistä yhdessä esimiesten kanssa. KONE Työterveyshuollon tiimimme vastaa myös KONEen hyvinvointitoiminnasta ja olen sen puitteissa mm. ohjannut erilaisia ryhmiä. Nyt koronaepidemian aikana ryhmätoiminta on ollut keskeytettynä, mutta toiminta käynnistynee uudelleen tulevaisuudessa, kun rajoitusten purku sen jälleen mahdollistaa.

Mikä työssäsi on parasta? Mitä haasteita koet työssäsi olevan?

Työni sujuvuuden perusta ja pohja on se, että toimin integroidussa työterveyshuollossa. Olen sitä mieltä, että integroituna työterveyshuoltona olemme päässeet hyvin lähelle työterveyshuoltolain henkeä eli emme tee asioita sen mukaan, onko se Kelan korvaamaa, vaan sen mukaan edistääkö ja turvaako se henkilöstön terveyttä, työkykyä ja muuta hyvinvointia. Integroidussa työterveyshuollossa työskentely antaa vapaammat mahdollisuudet minulle olla yhteydessä esimiehiin ja työntekijöihin. Tämä madaltaa myös heidän kynnystään ottaa yhteyttä ja keskustella kanssani. Yksi erityispiirre ja positiivinen tekijä työssä ovat myös itse ’konelaiset’. Konsernimme sisällä työskennellään perheyrityksenomaisessa ilmapiirissä, vaikka toki olemme suuri yritys. Ihmiset ovat ystävällisiä ja välittömiä, mikä luo osaltaan mukavaa ja sujuvaa ilmapiiriä työn tekemiselle. Työni on kaiken kaikkiaan hyvin monipuolista: saan tehdä terveystarkastuksia, toteuttaa hoidontarpeen arviointia ja tehdä pieniä hoitotoimenpiteitä. Tämän lisäksi teen aktiivista yhteistyötä esimiesten kanssa työkykykoordinaattorina, kehitän varhaisen välittämisen toimintamalliamme, Pidä Huolta -mallia, ja annan esimiehille koulutusta sen käytössä.

Työssä on ollut haastavaa se, että keskeytyksiä tulee usein, koska ihmisillä on käytössään erilaisia viestikanavia, joiden välityksellä on helppo kysyä neuvoja. Lisäksi työssäni on paljon erilaisia minun vastuulla olevia hoidettavia asioita, mikä tuo ajoittain kiireen ja stressin tunnetta. Koronaepidemia on tuonut oman lisäkuormituksensa työnkuvaani, mutta tämä ’lisämauste’ tulee oletettavasti vähenemään, kunhan epidemia jossain vaiheessa saadaan taltutettua. Työssäni on ollut ajoittain haastavaa opetella erilaisten sähköisten työkalujen käyttämistä, mutta hyvä puoli tässä on ollut se, että niiden avulla toivon tulevaisuudessa voivani paremmin hallita työtäni kokonaisuudessaan.

Mistä haaveilet työurallasi?

Koen, että olen tällä hetkellä toiveammatissani ja -työpaikassani. Minulla ei ole tällä hetkellä mitään erityisiä työuraan liittyviä haaveita, mutta lähinnä itsensä kehittämisen näkökulmasta voisi olla kiinnostavaa lähteä opiskelemaan esimerkiksi terveystieteitä.

Miten haluaisit työtäsi kehittää?

Työssäni on käytössä paljon erilaisia prosesseja, joita voi aina parantaa ja kehittää eteenpäin. Uudet työkalut antavat myös uusia työn tekemisen mahdollisuuksia, joita voin soveltaa omassa työssäni.

Mitä odotat työterveyshuollon tulevaisuudelta?

Työterveyshuollon toiminnan painopistettä on mielestäni ohjattu Kelan korvausuudistuksella oikeaan suuntaan: kohti ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämä on mielestäni tärkeää, koska tulevaisuudessa työterveyshuolto tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa, kun pyritään jatkamaan ja ylläpitämään ihmisten työuria. Työterveyshuollon täytyy myös osata päivittää ymmärrystään työstä muuttuvan työelämän mukaan.

Vapaa sana

Minun kohdallani työnkuva on muuttunut 10 vuodessa todella paljon verrattuna siihen kun aloitin työni KONE Oyj:n palveluksessa. Tuolloin työni oli lähempänä terveystarkastus- ja sairaanhoitopainotteista työterveyshuoltoa, joka piti sisällään mm. oman laboratorionäytteenottotoiminnan. Vielä suurempi muutos on ollut verrattuna siihen työterveyshoitajan työn kuvaan, joka minulla oli ollessani yksityisellä lääkäriasemalla työterveyshoitajana ennen siirtymistä KONEelle. Vuosien mittaan työ on monipuolistunut ja muuttunut edelleen hyvin paljon. Toisaalta yrityksen ja henkilöstön tarpeet ovat muuttuneet myös, ja tämän mukana olemme myös muokanneet omaa työterveystoimintaamme vastataksemme paremmin näihin tarpeisiin. Etävastaanotto- ja chat-toiminta tulevat vakiinnuttamaan paikkansa osana palveluvalikoimaa, ja tämä taas tulee antamaan mahdollisuuden työterveyshuollolle olla tavoitettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.