Minun työni – Tutustu työhyvinvoinnin asiantuntija Anne Hautamäkeen ja hänen työhönsä

Anne Hautamäki, 49-vuotias työhyvinvoinnin asiantuntija Leppäkoskelta, Janakkalasta.

Työni työhyvinvoinnin asiantuntijana

Työhyvinvoinnin asiantuntijat työskentelevät työpaikoilla laaja-alaisesti henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun rajapinnoilla. He työskentelevät työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tiiviissä yhteistyössä johdon ja esihenkilöiden kanssa. Työhyvinvoinnin asiantuntijat huolehtivat lakisääteisistä työnantajan velvoitteista henkilöstön työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. He etsivät työssään ratkaisuja työyhteisöjen ja työntekijöiden voimavarojen vahvistamiseksi ja uudistamiseksi sekä työhyvinvoinnin, työn ja työkulttuurin kehittämiseksi.

Anne Hautamäki toimii työhyvinvoinnin asiantuntijana Caverionilla. Selvitin, millaista hänen työnsä työhyvinvoinnin asiantuntijana on.

”Olen valmistunut terveydenhoitajaksi 1998 ja siirtynyt valmistuttuani suoraan työterveyshuoltoon työterveyshoitajaksi Helsingin kaupungille. Kävin välillä työeläkeyhtiössä hakemassa oppia ammatillisesta kuntoutuksesta ja eläkeratkaisuista ja palasin sen jälkeen työskentelemään työterveyshoitajaksi lääkärikeskus Aavaan. Siirryin nykyiseen työhöni Caverionin Työhyvinvointiyksikköön työhyvinvoinnin asiantuntijaksi vuonna 2015. Työkyvyn ylläpito ja kuntoutustoiminta kiinnostivat minua jo työterveyshoitajan työssä, ja kun tarjoutui mahdollisuus työskennellä ja kehittyä eteenpäin näillä osa-alueilla tartuin tilaisuuteen. Oli mielenkiintoista päästä vaikuttamaan yrityksen sisältä työterveysyhteistyöhön sekä työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen. Työterveyshuollon kokemuksesta ja substanssin tuntemisesta on nykyisessä työssäni ollut paljon hyötyä.

Työpaikassani Caverionilla on lähes 5000 työntekijää ympäri Suomea, ja toimimme yhteistyössä noin 50 työterveyshuoltotiimin kanssa. Työhyvinvointiyksikkömme on neljän hengen tiimi, johon kuuluu työhyvinvointipäällikkönä toimiva kollegani, joka on myös työterveyshoitaja. Lisäksi yksikköön kuuluu työhyvinvointikoordinaattori ja työhyvinvoinnin assistentti. Yksikkömme ohjaa työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon liittyvää toimintaa. Työhön tuo oman erityispiirteensä se, että yrityksemme työhyvinvointiyksikkö on AVI:n luvanvarainen työterveyspalveluiden tuottaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä yrityksemme ulkopuolisen työterveyshuollon palvelutuottajan kanssa.

Tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä yrityksen johdon ja esimerkiksi työsuojelun kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä tapaamisia ja tiivistä raportointia ja seurantaa. Seuraamme esimerkiksi sairauspoissaoloja ja työjärjestelyjen toteutumista, tavoitteena hyvinvoiva caverionilainen. Tavoitteena on myös hallita työterveyshuollon, sairauspoissaolojen ja tapaturmien sekä ennenaikaisten eläköitymisien kustannuksia. Kustannukset näistä olivat vuonna 2021 yhteensä noin 21 miljoonaa euroa ja tämän vuoksi tiimimme työ nähdään merkittävänä yrityksessä. Osa kustannuksista on panostusta työkyvyn ylläpitoon ja sitä tehdään myös kustannusten hallitsemiseksi.  

Työni on vaihtelevaa ja monipuolista, sekä isojen linjojen suunnittelua että yksittäisten ihmisten asioiden hoitamista. Roolini on toimia yhteyshenkilönä esimiesten, työterveyshuollon ja työeläkeyhtiöiden välillä. Tehtävänäni on koordinoida valtakunnallisesti työhyvinvoinnin, työterveyden ja työkyvyn palveluja yrityksemme sisällä. Työhöni voi kuulua yhtä lailla esimiesten sparrausta, yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, ohjausryhmiä työeläkeyhtiöiden kanssa, kuntoutusryhmien muodostamista kuin kuntoutuksiin liittyviä yhteistyöneuvotteluita ja -päiviä. Iso osa työstäni on työkykyneuvotteluihin osallistumista nimetyn työterveystiimin sekä esimiesten tukena. Järjestämme koulutuksia ja valmennuksia yrityksemme esihenkilöille, työterveyshuoltotiimeille, henkilöstön edustajille ja henkilöstölle. Osallistun aina mahdollisuuksien mukaan työpaikkaselvitysten tekemiseen, koska opin tuntemaan ihmisiä ja saan näkemystä yksikön ja työntekijöiden arjesta.

Yrityksen työntekijöiden poissaoloja seurataan työterveyshuollossa, jossa työterveyshoitaja tekee työkykysuunnitelman, joka tulee näkyviin myös minulle työhyvinvoinninasiantuntijana. Suosimme työkykyneuvotteluja yhteisten työkykyyn liittyvien keskustelujen ja suunnitelmien tekemisessä.  Työterveyshoitaja kutsuu koolle työkykyneuvottelun. Osallistumme kollegani kanssa kaikkiin neuvotteluihin. Niitä pidetään Caverionilla runsaasti, viime vuonna noin 400. Caverionilla on työkykyjohtamisessa yhteisiä työkaluja käytössä sekä työterveyshuollossa että yrityksen esihenkilöillä. Caverion haluaa työnantajana tukea työntekijöitä työhyvinvoinnissa ja työkyvyn ylläpidossa. Tähän on monenlaisia työkaluja tarjolla ja niitä kehitetään jatkuvasti.  

Työssäni näkyy päivittäin se, että työterveyshoitajat ovat avainasemassa työkyvyn hallinnassa. Kannustankin työterveyshoitajia rohkeaan ja oma-aloitteiseen työkyvyn case managerointiin. Työterveyshoitajat pärjäävät mainiosti ilman työterveyslääkäriä työterveysneuvotteluissa silloin kun niissä ei ole tarvetta lääketieteelliseen näkökulmaan tai esimerkiksi B-lausuntojen tekoon. Työkykyyn ja työterveyteen liittyvät asiat ovat herkkiä, joten luottamuksen saavuttaminen työntekijöiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Meillä työhyvinvointiyksikkönä tai työterveyshuollollakaan ei olisi toimintaedellytyksiä ilman työntekijöiden ja esihenkilöiden luottamusta. Luottamusta rakennetaan parhaiten olemalla läsnä etenkin monimutkaisissa työkyvyn haasteissa, joissa oikean polun löytäminen ja asioiden eteenpäin vieminen vie aikaa. Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot ja urapolkujen suunnittelu terveydentilan näkökulmasta vaatii usein perusteellisia keskusteluja ja monenlaista taustaselvitystä. Omaa työtäni teen paljon etänä mutta yhtä lailla matkustan paljon myös paikan päälle ihmisiä tapaamaan. Matkapäiviä kertyy, koska luottamus syntyy aidoissa kontakteissa ja tapaamisissa.”

Vapaa-ajalla:

Perhe on tärkeä, kotona asuu vielä 13-vuotias mutta aikuisen tyttärenkin kanssa on mukava reissata ja jakaa kiinnostuksen kohteita kuten musiikki ja teatteri. Omaa vapaa-aikaani kuluu paljon koripallon parissa, vaikka välillä oma treenaaminen meinaakin jäädä muiden menojen jalkoihin.

Toimin myös Työterveyshoitajaliiton paikallisosasto Uusimaan puheenjohtajana. Se on antoisaa puuhaa ja kannustankin meitä työterveyshoitajia olemaan aktiivisia ja nostamaan monipuolista työtämme näkyväksi.

Haastatellut Inka Koskiaho
Teksti on julkaistu Työterveyshoitajalehdessä 4/2022.