Neuvottelut Yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) vuoden 2023 palkankorotuksista jatkuvat

Terveyspalvelualan työehtosopimus on voimassa kevääseen 2024 asti, eli nyt Yksityisellä terveyspalvelualalla  neuvotellaan ainoastaan tämän vuoden palkankorotuksen tasosta.   

Palkankorotusten vähimmäistasosta on  sovittu viime kesänä tehdyn työehtosopimusratkaisun yhteydessä. Tällä hetkellä neuvottelemme ainoastaan siitä miten paljon vuoden 2023 palkankorotus nousee ns. verrokkialojen eli tiettyjen vientialojen palkkaratkaisujen myötä.

Koska neuvotteluissa ei ole löytynyt ratkaisua, on valtakunnansovittelijalta pyydetty vapaaehtoista sovittelua. Tiedotamme lisää asian edetessä.

Neuvotteluosapuolet ovat meiltä palkansaajapuolelta Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry.