Onko työpaikallasi uupunutta ja puutunutta väkeä? Jos vastaus on kyllä, ota käyttöön Työterveyslaitoksen palautumislaskuri

Asiantuntijan työ on tätä nykyä pääosin itseohjautuvaa. Työtä myös tehdään paljon etänä ja jossain muualla kuin työnantajan tiloissa. Muun muassa nämä haastavat työssä jaksamisen ja palautumisen.

Kuitenkin juuri palautuminen on olennaista, jotta työtä jaksaa tehdä mielekkäällä tavalla. Työterveyslaitoksen palautumislaskurilla voitte arvioida työpaikkanne työoloja palautumisen näkökulmasta.

Miten palautuminen onnistuu päivittäin työssä ja työpäivien välillä? Onko työpäivät ja tauot ajoitettu oikein niin työnantajan tiloissa kuin etätyössä?

Laskuri auttaa ymmärtämään palautumiseen liittyviä haasteita ja varmistamaan, että käytännöt työpaikalla tukevat palautumista.

Palautumislaskuri ohjaa selvittämään ja ratkaisemaan palautumisen kannalta kriittisiä haasteita ja se on tarkoitettu henkilöstön edustajille, työsuojelulle, esihenkilöille, HR:lle ja johtajille. Työterveyslaitos suosittelee, että laskuria käytetään tiiminä.

Työterveyslaitos | Palautumislaskuri

Ilmoittaudu Työterveyslaitoksen maksuttomaan Mieli ja työ -työpajaan 9. marraskuuta kello 9 – 10.30 | Näin käytät Palautumislaskuria