Rokottamiseen käytettäviä resursseja on parannettava, mutta vastaus siihen ei ole pikakoulutus vaan työterveyshuolto!

Julkisuudessa on viime päivinä nostettu esille huoli siitä, mistä löytyy riittävästi rokottajia kolmanteen käynnistyvään koronarokotuskierrokseen ja pitäisikö esimerkiksi lähihoitajia, farmaseutteja ja proviisoreita pikakouluttaa rokottajiksi koronarokotustalkoisiin. Työterveyshoitajaliiton mielestä rokotukset tulisi vapauttaa kaikissa sairaanhoitopiireissä työterveyshuollon käyttöön työmarkkinajärjestöjen kannanoton mukaisesti. Näin saataisiin tasattua rokottamisesta aiheutuvaa työpainetta julkisessa terveydenhuollossa, kun työterveyshuolto ottaisi rokottaakseen työikäisen väestön, lähes 1,9 miljoonaa henkilöä. Suomen Työterveyshoitajaliitto linjaa, että rokottamiseen tulee potilasturvallisuuden nimissä käyttää vain rokottamiseen koulutettua terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, kuten työterveyshoitajia.

”Työterveyshuoltoon kuuluvat palkansaajat voivat käydä rokotuksissa työajalla ja työterveyshuollossa toimii noin 1000 rokotustaitoista työterveyslääkäriä ja noin 2500 rokotustaitoista työterveyshoitajaa” – painottaa puheenjohtaja Pilvi Österman, joka omassa tehtävässään perusturvajohtajana on johtanut pandemian aikaista varautumista, rokottamista ja jäljittämistä aivan pandemian alusta. ”Julkisen terveydenhuollon kuorma alkaa kasvaa sietämättömäksi, nyt on aika työterveyshuollon mukaan tuloon – niin rokottamiseen, kuin jälkihoidon toimenpiteisiin” – summaa Österman. Jäsenten yhteydenottojen perusteella työterveyshoitajat ovat enemmän kuin valmiita olemaan talkoissa mukana. Kolmannen rokotuskierroksen läpivienti tehokkaasti on koko maan etu, jolla suojaamme heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä tartunnoilta. Tämä tarkoittaa etenkin täysin rokottamattomia lapsia, joiden asema yhteiskunnassamme uhkaa heiketä, ellei pandemiaa saada kuriin – korostaa puheenjohtaja Österman, ”On koko yhteiskunnan etu, että työterveyshuolto ottaa vastuun työikäisten rokottamisesta.”
 
Lisätiedot: Puheenjohtaja Pilvi Österman, 0400 734476, pilvi.osterman@gmail.com