Ruth Säynäjärven tunnustuspalkinto myönnetään Sosiaali- ja terveysministeriön Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmalle

Tunnustuksen vastaanottivat STM:n erityisasiantuntijat Jaana Vastamäki ja Hanne Mäkitalo. Oikealla tunnustuksen jakanut Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Inka Koskiaho. Kuva: Eve Becker

Työelämän mielenterveysohjelma on osa sosiaali- ja terveysministeriön työelämä-ohjelmien kokonaisuutta ja kansallista mielenterveysstrategiaa. Työelämän mielenterveysohjelma on toteutettu yhteistyössä Työterveyslai­toksen, mielenterveysalan järjestöjen, muiden kumppaneiden ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Ohjelman toimilla pyritään vähentämään mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä lisäämään hyvinvointia työyhteisöissä. 

Työelämän mielenterveysohjelmassa on kehitetty työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön toimintamalli sekä samalla levitetty mielenterveyden tuen keinoja, menetelmiä ja osaamista sekä työpaikoille että työterveyshuolloille. Ohjelma tukee työelämän toimintakulttuuriin ja mielenterveyskysy-myksiin liittyvien asenteiden muutosta lisäämällä tietoa mielenterveyden tukemisesta työelämässä. Mielenterveyden tukemisen pitkän aikavälin tavoitteissa työpaikkojen arkikäytännöt painottuvat työky­vyn tukemiseen ennaltaehkäisevästi ja työyhteisötasolla. Työ­yhteisön hyvä mielenterveys ymmärretään jatkuvasti muuttuvassa työelämässä menestystekijäksi, jota on välttämätöntä vahvistaa työtä kehittämällä ja ongelmia ennaltaehkäisemällä. Työelämän mielenterveysohjelma on julkaissut Mielenterveyden tuen työkalupakin, joka tuo työpaikoille ja työterveyshuoltoon helppokäyttöisiä välineitä työikäisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Suomen Työterveyshoitajaliitto onnittelee Työelämän mielenterveysohjelmaa työelämää tukevasta mielenterveystyöstä, monipuolisista työkaluista ja toimintamalleista, joiden avulla työpaikoilla ja työterveyshuolloissa voidaan yhteistyössä tukea mielenterveyttä. Kannustamme kaikkia työpaikkoja ja työterveyshuollossa toimivia ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita ottamaan käyttöön työelämän mielenterveyden manifestin, mielenterveyden tuen työkalupakin sekä työterveysyhteistyön toimintamallin. 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Inka Koskiaho
050-536 8226, inka.koskiaho@gmail.com

Linkit: www.tyoterveyshoitajat.fi

Suomen Työterveyshoitajaliitto jakaa vuosittain Ruth Säynäjärven tunnustuspalkinnon työterveyshuollon kehittäjälle ja vaikuttajalle, joka on merkittävästi panostanut ja toiminut työterveyshuoltoa kehittäen, etenkin työterveyshoitajien ammattikunnan näkökulmasta. Ensimmäisen kerran tunnustuspalkinto jaettiin vuonna 2018.