Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuiset kunta-alan sopimukset

Maanantaisen sovintoehdotuksen myötä Sote ry hyväksyy sellaisenaan JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuussa sopiman työ- ja virkaehtosopimukset.

– Tämä tarkoittaa, että Tehy ja Super hyväksyvät aiemmin sopimamme palkankorotukset, palkkaohjelmat ja muutokset työehdoissa, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo.

Muu kunta-ala sopi aikaisemmin kesällä palkkaohjelmasta, jonka seurauksena työntekijät saavat noin prosentin ylimääräiset palkankorotukset vuosittain seuraavan viiden vuoden ajan. Kunta-alan sopimus nosti myös Sote ry:n jäsenten palkkoja, vaikka he eivät vielä kesällä olleetkaan mukana sopimuksessa. Neuvottelukierros oli hankala ja se on edellyttänyt pitkittyneitä työtaisteluita. Palkkaohjelma on ollut tavoitteena pitkään ja on hienoa, että se saatiin nyt alulle.

Ensimmäinen kunta-alan palkankorotus maksettiin 1.6. yleiskorotus oli suuruudeltaan 2% , lokakuun alusta puolestaan järjestelyvaraerä 0,5% maksetaan niin ikään yleiskorotuksena SOTE-sopimuksen ja KVTES:in piirissä työskenteleville.

Vuosina 2023 ja 2024 kunta-alan jäsenten palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden ja AKT:n palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9%.

Palkkaharmonisointi ja palkkausjärjestelmäuudistus

Ensi vuoden tammikuussa aloittavien hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnin ja palkkausjärjestelmän uudistamisen aiheuttamat kustannukset on arvioitu Sote ry:n ja KT:n sopimuksessa noin kuudeksi prosentiksi SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

Palkkaharmonisointi eli palkkojen yhteensovittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Työnantajan on tehtävä se, kun eri kuntatyönantajien palveluksesta siirtyy henkilöstöä saman hyvinvointialueen palvelukseen. Työnantajalle voi syntyä velvoite yhdenmukaistaa palkkoja myös, kun palkkausjärjestelmän uudistamisen seurauksena joidenkin samaa työtä tekevien palkka alittaa uuden palkkausjärjestelmän mukaisen vähimmäispalkan.

Sopimuksessa palkkaharmonisoinnin kustannus jakautuu:

1,5 prosenttia 1.6.2023

2,5 prosenttia 1.10.2024

2,0 prosenttia 1.6.2025

Kustannus voi myös olla suurempi kuin kuusi prosenttia, eikä Sote ry:n ja KT:n sopimus voi leikata kuuden prosentin yli menevää kustannusta. Jos palkkaharmonisoinnille ei ole tarvetta tai jos sen kustannukset jäävät alle kuuden prosentin, erä maksetaan paikallisena eränä ja viime kädessä työnantajan päättämällä tavalla.

JUKO arvioi tarkkaan, miten nyt sovittu vaikuttaa kesäkuussa sovittuun niin sanottuun varhaiskasvatuksen turvalausekkeeseen.

Kertakorvaus osalle koronapotilaita hoitaneista

SOTE-sopimuksen piirissä olevalle rajatuissa toimintayksiköissä koronapotilaiden hoitoon osallistuneille maksetaan 600 euron suuruinen kertakorvaus.

Korvauksen edellytyksenä on, että palvelussuhde on ollut voimassa vähintään seitsemän päivää ajalla 13.3.–15.6.2020 (valmiuslaki) ja on edelleen voimassa 28.2.2023.

Myös tältä osin JUKO arvioi, miten kertakorvaus vaikuttaa sote-henkilöstöä koskevaan turvalausekkeeseen ja johtaako kertakorvaus tarpeeseen jatkoneuvotteluille.

Joutuisa ruokailu

Joutuisan ruokailun mahdollisuus laajenee SOTE-sopimuksen yleistyöajan piirissä työskenteleviin. Tämä on iloinen asia, vihdoin tämä pitkä-aikainen neuvottelutavoitteemme toteutuu.

Rekrytointirajoitusten kielto ajalle 1.1.2023–30.4.2025

Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei saa rajoituksen aikana estää tai rajoittaa työntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa muutoin kuin työsopimuslaissa säädetyllä tavalla.