Sote-uudistus on hyväksytty

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen 23.6.2021. Päätös varmistaa sen, että jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat Suomessa uudistuksen yhteydessä perustettavat 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Hyväksytyt lait tulevat porrastetusti voimaan 1.7.2021 ja 1.1.2023 välillä. Suomen Työterveyshoitajaliitto pitää hyvänä, että sote-uudistus vihdoin etenee ja toimenpano päästään aloittamaan pitkän valmistelun jälkeen.

Hyvinvointialueet tuottavat jatkossa järjestämisvastuulleen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut pääosin julkisina palveluina ja yksityinen ja kolmas sektori täydentävät niitä. Hyvinvointialue järjestää työterveyshuoltopalvelut alueensa työpaikoilla työskenteleville, alueellaan toimiville yrittäjille sekä omaa työtä tekeville.

Henkilöstösiirrot

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Lisäksi kuntien opetustoimesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Kuntien yhteisten tukipalvelujen työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluihin. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Sote-uudistuksen aikataulu:

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa 1.7.2021
Ensimmäiset hyvinvointialueen aluevaalit 23.1.2022
Uudet aluevaltuustot aloittavat 1.3.2022
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023

Lisätietoa:

Puheenjohtaja Pilvi Österman, pilvi.osterman@gmail.com, 0400734476
Järjestöpäällikkö Eve Becker eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi 0407617231
www.soteuudistus.fi