Suomen Työnäköseuran suositus erityistyölaseista

Erityistyölasien määrääminen Suomessa perustuu asiaa koskevaan EU-direktiiviin ja Valtioneuvoston päätökseen 1405/1993 näyttöpäätetyöstä. Tekstit ovat jo melko iäkkäitä ja normaalin lakitekstin tapaan melko yleisellä tasolla pysyviä ja siten tulkinnanvaraisia. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos ja Aluehallintovirasto ovat tehneet asiaan liittyen omia tulkintaohjeita ja oppaita. 

Suomen Työnäköseura julkaisi ensimmäisen suosituksensa erityistyölasien määräämisestä vuonna 2017. Suositusteksti on käyty läpi 2020-2021 talvikaudella ja uusi, päivitetty versio on nyt (29.9.2021) julkaistu. 

Suosituksen tavoitteena on pyrkiä selventämään erityistyölasien hankinnan käytäntöjä, säilyttäen lain hengen ja huomioimaan prosessissa kaikkien osapuolten edun. Nyt julkaistavaan toiseen versioon on tullut joitakin lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia verrattuna alkuperäiseen tekstiin ja sen rakennetta on muutettu aiempaa selkeämmäksi. Alla olevan linkin takaa voit lukea päivitetyn suositustekstin. 

Voit lukea koko suositustekstin tästä