Suomen Työterveyshoitajaliiton syysliittokokous valitsi Inka Koskiahon jatkamaan puheenjohtajana kaudella 2024–2025

Inka Koskiaho työskentelee Puolustusvoimissa työterveyshoitajana, työkykykoordinaattorina sekä ensiavun- ja terveystiedon kouluttajana. Maisteritutkinnon hän on opiskellut terveyden edistämisestä. Työhistoriaa Inkalla on työterveyshuollosta reilusti yli 20 vuoden ajalta alkaen yksityiseltä lääkäriasemalta ja päätyen Medivireen ja Terveystalon kautta valtiolle Puolustusvoimiin ja Sotilaslääketieteen Keskukseen.

Työterveyshoitajaliiton luottamustehtävissä Koskiaho on ollut mukana paikallisosastotoiminnassa, liiton hallituksessa ja jaostyössä järjestö-, viestintä- ja kansainvälisessä jaoksessa. Toiminnassa hänelle on ollut tärkeätä olla mukana työterveyshoitajien ammatillisessa, taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa sekä vaikuttamassa liiton toiminnan kehittymiseen. Inka on ollut liiton hallituksessa kolme kautta, eli kuusi vuotta, ensin hallituksen jäsenenä, sen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana ja nyt päättymässä olevan kaksivuotiskauden ajan hallituksen puheenjohtajana.

”Työterveyshoitajan työn vaativuus on edelleen kasvanut. Se edellyttää laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta. Työterveyshoitajan työssä näyttäytyy terveydenhuollon ja työelämän jatkuvat muutokset ja niihin vastaaminen. Tällä hetkellä seuraamme tiiviisti uuden hallituksen esityksiä, vaikutamme ja otamme kantaa yhdessä Akavan kanssa niihin toimialamme ja jäsentemme parhaaksi. Luottamusmiesten toimintaa tulee tukea vahvasti, sillä työpaikoilla tarvitaan edelleen työlainsäädännön ja työehtosopimusten sekä muiden työnantajien ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamisen valvomista ja neuvottelutaitoja ristiriitojen ratkaisemiseksi.”

”Koen ammatillisesti erittäin tärkeäksi työterveyshoitajan työn arvostuksen nostamisen ja oman paikkamme lunastamisen lisääntyvien ammattihenkilöiden joukossa. Asiantuntijuus ja osaamisen vaatimukset tulee näkyä myös palkkauksessa, ja tätä tukee ammatillisen kouluttautumisen mahdollistaminen työuran eri vaiheissa.  Työterveyshoitajien kohtuulliseen työmäärään, työssä jaksamiseen sekä työterveyshoitajan työn houkuttelevuuteen tulee kiinnittää huomiota työpaikoilla, jotta saamme alalle myös nuoria uusia hoitajia, joita tarvitaan tulevina vuosina enenevissä määrin.”