Taja ja STTHL: Voittoa tekevä Pihlajalinna ei voi heikentää työsuhteen ehtoja

Pihlajalinna Oyj on tänään ilmoittanut päättävänsä yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena 180 työsuhdetta, muuttavansa palkkarakennetta sekä puuttuvansa työsuhteiden ehtoihin tehostamisohjelman nimissä. Lisäksi yritys lakkauttaa toimipisteitä ja vähentää esimiehiä.

Voittoa tehnyt Pihlajalinna tavoittelee nyt yhä suurempaa voittoa osakkeenomistajille alentamalla hoitohenkilöstön palkkoja. Toukokuun osavuosikatsauksen mukaan Pihlajalinna teki noin kolmen prosentin liikevoiton. Se tavoittelee seitsemää prosenttia.

Palkanalennukset eivät ole laillinen keino parantaa kilpailukykyä. Palkan alentaminen työnantajan yksipuolisella päätöksellä on laillista vain siinä tilanteessa, että se yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa mahdollista toiminnan jatkamisen. Työsuhteen olennaisia ehtoja ei myöskään voi muuttaa työn jatkuessa entisellään. Pihlajalinnan toiminta heikentää entisestään hoitoalan vetovoimaisuutta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.

Jäseniä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä liittoon, mikäli palkanalennuksia esitetään. Liitot tarkastelevat jokaisen jäsenensä irtisanomisen ja mahdollisen palkanalennuksen laillisuuden erikseen.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät ole liittojen saaman tiedon mukaan sujuneet yhteistoimintalain edellyttämässä hengessä. Henkilöstön edustajat eivät saaneet YT-neuvotteluissa pyynnöistään huolimatta riittävästi tietoja eikä prosessi sisältänyt aitoa neuvottelua.

Neuvottelut koskivat Pihlajalinna Oyj:tä ja pääosaa sen tytäryhtiöiden henkilöstöstä. Ulkopuolella olivat kuntayhtiöiden ja liikuntakeskusten henkilöstö sekä kliinistä hoitotyötä tekevät lääkärit.

Lisätietoja:

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA ry            Suomen Työterveyshoitajaliitto ry 
puheenjohtaja Helena Vertanen               puheenjohtaja Pilvi Österman
050 3091349                                             0400 734476
helena.vertanen@taja.fi                            pilvi.osterman@gmail.com