Hyvä johtaminen, vahvempi työkyky

Hyvä johtaminen on valintoja työhyvinvoinnin puolesta. Miten edistää mielenterveyttä johtamisen avulla? Miten tukea työntekijöitä pitämään huolta omista voimavaroistaan ja työkyvystään?  

Teemaa avaavat johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa, psykologi Liisa Puskala ja erityisasiantuntija Telma Rivinoja Työterveyslaitoksesta. 

Työelän mielenterveysohjelman Mieli ja työ -webinaarisarja pureutuu mielen hyvinvointiin työelämässä. Neljässä aamuwebinaarissa saat näkökulmia ennaltaehkäisevään mielenterveyden tukemiseen ja tutustut Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden johdolla Mielenterveyden tuen työkalupakkiin.

Webinaarit ovat maksuttomia.

Tutustu: Hyvän mielen työpaikka -materiaali esihenkilöille ja Työuran uurtaja -valmennus