Kela ja TTL: Kohti yhteistä ymmärrystä työkyvystä ja sen tukemisesta 

Kela ja Työterveyslaitos järjestävät verkkoseminaarin työkyvyn tuen parissa työskenteleville asiantuntijoille 17.5.2024 klo 9–11. Verkkoseminaarin teemana on eri toimijoiden välinen yhteistyö asiakkaan työkyvyn tukemisessa.

Työkyvyn tukeminen edellyttää yhteistä käsitystä työkyvystä ja aiempaa tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Parhaimmillaan yhteinen käsitys työkyvystä auttaa ammattilaisia esimerkiksi sote-keskuksissa ja työllisyyspalveluissa rakentamaan yhä asiakaslähtöisempiä palvelupolkuja, jotka tukevat asiakkaiden työllistymistä tai työssä jatkamista. 

Verkkoseminaari tarjoaa osallistujille tuoretta tutkimustietoa työkyvystä, näkökulmia työkykyyn sekä esimerkkejä käytännön työstä. 

Seminaari on suunnattu kaikille työkyvyn tuen parissa työskenteleville asiantuntijoille, jotka työskentelevät esimerkiksi sote-keskuksissa ja TE-palveluissa. Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Puhujat ovat asiantuntijoita Kelasta, Työterveyslaitoksesta, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Keusote) ja Uudenmaan TE-palveluista. 

Ajankohta ja ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton.

Ohjelma

9.00 Tilaisuus alkaa, Julia Anttilainen, projektipäällikkö, tutkija, TtM, Työterveyslaitos
9.05 Kohti yhteistä työkyvyn ja työllistymisen tukemista – kolme tapauskuvausta, Ursula Kurkimäki, Keusote, Eeva Åkerberg, Uudenmaan TE-palvelut ja Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos
9.30 Työkyky ja työhön osallistuminen, Mikko Henriksson, erityisasiantuntija, VTM, Työterveyslaitos
9.50 Tauko
10.00 Miten Kela tukee sairastuneen työttömän työkykyä?
Loppukommentit
11.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Tallenne

Tilaisuus tallennetaan, ja tallenne julkaistaan Tallenteet-sivulla.