Psykososiaalisten tekijöiden terveydellisen merkityksen ja työkykyvaikutusten arviointi perusselvityksessä

Aika ja paikka: 1.10.2021 klo 9.00-12.30, VERKKOVÄLITTEINEN.
Koulutuksen sisällöstä vastaa Työterveyslaitos.

Koulutus on maksuton liiton jäsenille. Jäsenyys tarkistetaan.

Esittely

Koulutus järjestetään verkkovälitteisesti ja tilaisuuden tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen. Tallenne toimitetaan erillisellä viestillä ilmoittautuneille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää työterveyshuollon terveydellisen merkityksen ja työkykyvaikutusten arviointiosaamista psykososiaalisten tekijöitten osalta työpaikkaselvityksessä

Osallistuja saa entistä paremmat valmiudet arvioida psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta terveyteen ja työkykyyn.

Osallistuja tietää, minkälaisia välineitä arvioinnin tueksi on käytettävissä ja kykenee muodostamaan kokonaiskäsityksen työpaikan psykososiaalisten tekijöiden kuormittavuudesta.

Hän osaa tehdä perusselvitykseen kuuluvan arvioinnin niin kuormitustekijöiden kuin voimavaratekijöidenkin osalta.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen.