Sääntömääräinen kevätliittokokous

Aika: Torstai 11.5.2023 klo 16.30. Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 alkaen.
Paikka: VALO Hotel & Work, Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki
 
ESITYSLISTA
 
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat
kokoustoimihenkilöt
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja
puheoikeudet
4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Liiton toimintakertomus vuodelta 2022
6. Liiton tilinpäätös 31.12.2022 ja tilintarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Toimenpiteistä päättäminen, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
10. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tulosta esityslista ja valtakirja