Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n kevätliittokokous

Sääntömääräinen kevätliittokokous

Aika               Torstai 16.5.2024 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.15 alkaen.

Paikka            Naantali Spa, Matkailijantie 2, 21100 Naantali

ESITYSLISTA

1.                   Kokouksen avaus
2.                   Kokouksen järjestäytyminen
                      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut
tarvittavat kokoustoimihenkilöt
3.                   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja
puheoikeudet
4.                   Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5.                   Liiton toimintakertomus vuodelta 2023
6.                   Liiton tilinpäätös 31.12.2023 ja tilintarkastajien lausunto
7.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen
8.                   Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9.                   Toimenpiteistä päättäminen, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
10.                 Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
11.                 Kokouksen päättäminen

Kokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kokousmateriaali jaetaan jäsenkirjeessä.
Esityksen asialistan ja valtakirjan voit tulostaa linkistä.