Tervetuloa Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n kevätliittokokoukseen 20.5.2021 etäyhteydellä

Sääntömääräinen kevätliittokokous

Aika                 
Torstai 20.5.2021 klo 17.00. Kokoukseen päästetään sisään klo 16.45–17.00. Kokouksen käynnistyttyä osallistuja- ja äänimäärä vahvistetaan eikä myöhästyviä siitä syystä voida ottaa mukaan.

Paikka             
Kevätliittokokous järjestetään ETÄKOKOUKSENA. Yhdistyslain mukainen fyysinen kokouspaikka on Sokos Hotel Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki. 
Etäosallistuminen tapahtuu jäsenkirjeessä myöhemmin lähetettävien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Etäosallistumista varten tarvitaan älylaite (tietokone / älypuhelin / tabletti ja nettiyhteys.

Ilmoittautuminen
Kokoukseen osallistuminen edellyttää kaikilta osallistujilta ilmoittautumista viikkoa ennen (13.5) sähköisellä lomakkeella, joka jaetaan myös uutiskirjeellä. Valtakirjat tulee toimittaa toimistoon sähköpostin liitteenä osoitteeseen  eve.becker@stthl.fi 13.5.2021 mennessä. 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen; Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat   kokoustoimihenkilöt
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja puheoikeudet
 4.  Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 5. Liiton toimintakertomus vuodelta 2020
 6. Liiton tilinpäätös 31.12.2020 ja tilintarkastajien lausunto
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Toimenpiteistä päättäminen, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
 10. Päätetään liittokokouskutsun julkaisutapa ja kokouksen paikkakunta
 11. Sääntömuutos, käsittely  2/2
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
 13. Kokouksen päättäminen