TJS-työhyvinvointiwebinaari – Sisäinen motivaatio ja innostus

Kenelle

Maksuton tilaisuus on suunnattu kaikille Akavan ja STTK:n liittojen jäsenille.

Tavoite

Puheenvuorossa avataan motivaation syntyä ja miten sitä ylläpidetään. Lisäksi käymme lävitse kuinka innostusta vahvistetaan ja ylläpidetään, sekä tutustumme innostuksen tuhoajiin, joita kannattaa välttää omassa johtamisessaan. Tavoitteena on, että osallistujat saavat uusia ajatuksia ja työkaluja siihen kuinka innostusta voi kehittää yksilö- ja tiimitasolla organisaatioissa ja yhdistyksissä.

Esittely

Puheenvuorossa tutustutaan innostuksen ja motivaation johtamiseen liittyviin oppeihin, joiden avulla pystyy johtamaan ihmislähtöisesti huomioiden yksilöllisesti motivaatiotekijät sekä ihmisten erilaisuuden. Tutkimukset vahvistavat, että pitkäkestoinen hyvinvointi edellyttää aitoa motivaatiota itse tekemistä kohtaan. Innostuksen ylläpito edellyttää mielekkäiden sisältöjen lisäksi myös ymmärrystä toiminnan päämäärien merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Näiden asioiden kirkastaminen on innostuksen johtamisen ytimessä. Puheenvuorossa käsitellään – menetelmiä johtaa innostusta ja motivaatiota yksilölähtöisellä tavalla. – tutustutaan hieman vahvuuskeskeiseen ajatteluun ja menetelmiin kehittää yhteistä toimintaa ihmisten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kautta. – tutustutaan tapoihin kartoittaa innostuksen ja motivaation lähteitä kuin myös niiden mahdollisia tuhoajia. Luennon yhteydessä tarjoamme mahdollisuuden käydä ja jatkaa keskustelua Howspace-alustalla.

Ohjelma

16:00 Tilaisuuden avaus
16:05 Sisäinen motivaatio ja innostus
16:45 Keskustelua ja kysymyksiä
17:00 Tilaisuus päättyy

Innostuksen johtamisen tueksi voit ladata itsellesi oppikirjan Ihan intona, jonka avulla voit syventää tietämystäsi innostuksesta ja sen johtamisesta: OPPIKIRJA

Kouluttaja: Reima Launonen

Reima Launonen (VTM) on työhyvinvoinnin, itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation asiantuntija. Hänen valmennustensa suosio perustuu tieteellisen tiedon ja konkreettisten esimerkkien sujuvaan yhdistämiseen.

Ilmoittaudu viimeistään 14.4.2023 TJS-Opintokeskuksen sivuilta.