TTL webinaari: Turvallinen museotyö 25.3.

Hankkeen loppuwebinaari pidetään 25.3. klo 13–14. Tavoitteena on kertoa hankkeen tuloksista, lisätä tietämystä museotyöhön liittyvistä kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä sekä tarjota työkaluja altistumisen ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Webinaarin ohjelma:

13.00. Tuotepäällikkö Jevgeni Parshintsev: tilaisuuden avaus.

13.05. Tutkija Henna Sinisalo, erityisasiantuntija Katriina Ylinen ja tutkimusprofessori Tiina Santonen kertovat MUHA-hankkeen keskeisimmistä tuloksista.

13.50. Kysymyksiä.

14.00. Webinaari päättyy.

Ilmoittautumislinkki: Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät – MUHA | Työterveyslaitos (ttl.fi)https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/suomalaisten-museotyoymparistojen-koetut-ja-mitatut-vaaratekijat-muha

Tiedote

Työterveyslaitoksen toteuttamassa ja Työsuojelurahaston rahoittamassa suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät (MUHA) -hankkeessa (2021–2023) tutkittiin museotyöympäristöissä esiintyviä kemiallisia ja biologisia vaaratekijöitä sekä alan ammattilaisten käsityksiä ja tietämystä työhön liittyvistä vaaratekijöistä. Hankkeen aikana tunnistettiin museotyöpaikoilta tiloja, työympäristöjä, työtehtäviä ja museokokoelmia, joihin voi liittyä altistumisriski kemiallisille tai biologisille vaaratekijöille. Hankkeen aikana toteutetut työhygieeniset mittaukset osoittavat, että museotyöhön liittyy laaja skaala erilaisia vaaratekijöitä, ja altisteet voivat vaihdella paljon eri työpaikkojen välillä. Turvallisuusjohtamisen puutteet, niukat taloudelliset ja henkilöresurssit, epäasianmukaiset säilytys- ja työtilat, puutteellinen siivous, tiedon puute sekä asenteet voivat lisätä altistumisriskiä työpaikoilla.

Julkaisimme joulukuussa 2023 digitaalisen käsikirjan Turvallinen museotyö – Opas museotyöympäristöjen kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden hallintaan [linkki]. Opas on tarkoitettu paitsi museoille myös työterveyshoitajille ja -lääkäreille avuksi museotyöympäristöihin, -kokoelmiin ja -työtehtäviin liittyvien kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden tunnistamiseen sekä työperäisen altistumisen arviointiin. Oppaan ruotsin käännös on parhaillaan viimeistelyvaiheessa ja julkaistaan todennäköisesti vielä maaliskuun 2024 aikana. Hankkeen loppuraportti tulee puolestaan ilmestymään vuoden 2024 aikana, ja se tarjoaa yhteenvedon hankkeen tuloksista.