Työikäisten mielenterveyshaasteet – Kelan ja TTL:n hybridiseminaarissa uutta tietoa terapian ja kuntoutuksen käytöstä ja vaikuttavuudesta

Hybridiseminaari

Aika: tiistai 13.6.2023 klo 9–11

Paikka: Kelan päätoimitalon Auditorio, Helsinki ja verkkolähetys.

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat tämän hetken suurin yksittäinen työkykyhaaste. Erilaiset terapeuttiset lähestymistavat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Terapeuttisten tukimuotojen lisäämiseen on paljon painetta, mutta ajantasaista tutkimustietoa terapian vaikutuksista työkykyyn on vähän.  

Tervetuloa Kelan ja Työterveyslaitoksen hybridiseminaariin kuulemaan, mitä tiedetään kuntoutuspsykoterapian käytöstä ja vaikuttavuudesta. Kerromme myös nuorten toiveista ja haasteista mielenterveyden ja työkyvyn alueella.

Kysymme mitä tarkoittaa, jos terapiasta tulee yhä laajemmin levinnyt ratkaisu työkykyhaasteiden hallinnassa. Entä mistä muualta ratkaisuja voisi etsiä?

Ilmoittautuminen