Terhi Vesiluoma aloitti Suomen Työterveyshoitajaliiton jäsen- ja viestintäasiantuntijana 1.11.2023 

Suomen Työterveyshoitajaliiton pitkäaikaisen jäsensihteerin eläköitymisen vuoksi käynnistettiin alkusyksystä rekrytointi. Samalla tehtävänkuva ja -nimike uudistettiin. Liiton jäsen- ja viestintäasiantuntijaksi valittiin 19 hakijan ja viiden haastatellun joukosta Terhi Vesiluoma. Vesiluoma on toiminut aktiivisena ja sitoutuneena liiton eri luottamustehtävissä koko 2000-luvun (hallituksessa, jaoksissa ja paikallisosastossa) ja hänellä on vahvaa osaamista yhteistyöstä ay-liikkeessä ja sen erilaisten sidosryhmien kanssa sekä asiakaslähtöisestä palveluiden laadun kehittämisestä. 

Työryhmä teki hallitukselle esityksen valinnasta ja kertoo hakijoiden tason olleen todella kova. Valinnassa painottuivat koulutuksen, osaamisen ja aiemman työkokemuksen lisäksi haastattelussa osoitettu näkemyksellisyys suhteessa täytettävään tehtävään ja siihen kohdistuviin odotuksiin.   

Työtehtävään sisältyy jäsenpalvelun ja taloushallinnon tehtävien lisäksi monipuolista viestintää, muun muassa Työterveyshoitaja-lehden päätoimittajuus, jota Vesiluoma on hoitanut viimeiset seitsemän vuotta luottamustehtävänään.  

Toivotamme Terhi Vesiluoman lämpimästi tervetulleeksi liittoon. Samalla haluamme kiittää eläköityvää jäsensihteeri Eila Leonoffia ansiokkaasta työstä Suomen Työterveyshoitajaliitossa ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä. 

Hallitus