Tervetuloa Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n kevätliittokokoukseen 19.5.2022 

Sääntömääräinen kevätliittokokous

Aika                 
Torstai 19.5.2022 klo 17.00. Kokoukseen päästetään sisään klo 16.45–17.00.

Paikka             
Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti / etäyhteys.
Etäosallistuminen tapahtuu jäsenkirjeessä myöhemmin lähetettävien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Etäosallistumista varten tarvitaan älylaite (tietokone / älypuhelin / tabletti ja nettiyhteys.

Ilmoittautuminen
Kokoukseen osallistuminen edellyttää kaikilta osallistujilta ilmoittautumista viikkoa ennen (12.5) sähköisellä lomakkeella, joka jaetaan myös uutiskirjeellä. Valtakirjat tulee toimittaa toimistoon sähköpostin liitteenä osoitteeseen  eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi 12.5.2022 mennessä. 
Tulosta esityslista ja valtakirja.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen; Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat   kokoustoimihenkilöt
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja puheoikeudet
 4.  Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 5. Liiton toimintakertomus vuodelta 2021
 6. Liiton tilinpäätös 31.12.2021 ja tilintarkastajien lausunto
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Toimenpiteistä päättäminen, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
 11. Kokouksen päättäminen